06.12.2001 12:00 Age: 23 yrs
Category: Evigheden, Kristenlivet
Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Er himlen niveau-delt?

Jeg har lige været til et foredrag med en præst, der mente at himlen er niveau-inddelt, alt efter om man fx. har været kristen hele sit liv, eller først blev det til sidst i sit liv, eller om man har gjort en masse gode ting i sit liv eller ej. Hans argument var det Paulus skriver om i 1. Korintherbrev 3, 10-15. Det er vel ikke den slags løn, altå jo bedre kristen, jo bedre plads får man i himlen, Paulus taler om (hvilket præsten mente), men hvad er det så for en løn?

Svar:

Efter min opfattelse har præsten glemt at læse teksten i sin sammenhæng - og også i sammenhæng med resten af Ny Testamente! Hvis vi kigger på sammenhængen i Første Korintherbrev kap 3 skriver Paulus for mig at se om det at være fuldtidsarbejder i Guds rige, altså en form for missionærer, som han selv var. Han underviser her om, hvor vigtigt det er for en missionær at gøre et sandt og rigtigt arbejde. Den "løn" han får for arbejdet, skal vise, om det var et godt og rigtigt arbejde, han udførte, eller om det mere blev ødelæggende end gavnligt. Og den "løn" er de mennesker, der bliver frelst gennem hans arbejde!

Paulus' undervisning i kap 3 går på, at han vil vise korintherne, at deres diskussion om, hvorvidt Paulus eller Apollos var den bedste missionær, er helt forfejlet. For enhver medarbejder i Guds rige er nødvendig, for at arbejdet skal lykkes. Det eneste afgørende for Guds riges vækst er, om enhver udfører den opgave, han eller hun har fået! Det er i øvrigt en pointe i hele Korintherbrevet (se fx kap 12-14).

Hvis vi ser på den større sammenhæng i Ny Testamente, kan vi fx se på den lignelse, Jesus fortæller i Matthæusevangeliet kap 20 vers 1-16. Det er lignelsen om arbejderne i vingården, hvor ejeren ansætter daglejere i løbet af hele dagen. Ved aften, hvor lønnen skal udbetales, får alle arbejderne den samme løn, nemlig en dagløn. Dermed vil Jesus netop vise, at i Himlen får vi ikke løn alt efter, hvor længe vi har været kristne. Lønnen (det evige liv i fællesskab med Gud) udbetales nemlig ikke efter fortjeneste, men pga. Guds nåde og barmhjertighed i Jesus!

Og det er i hvert fald jeg glad for! Hvor er det fantastisk, at vi ikke får løn efter fortjeneste, men af Guds nåde.

Jeg håber, du kan bruge svaret, ellers er du velkommen til at skrive igen!


Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Lagt på nettet 06.12.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også