05.04.2004 12:00 Age: 20 yrs
Forfatterprofil

Er Gud ikke en egoist?

Her det sidste stykke tid, er jeg begyndt at tvivle meget. Jeg har været kristen hele mit liv, men det er lige som om jeg er kommet væk fra det igen. Mit spørgsmål er: Er Gud en egoist? Jeg mener, at Gud kunne hvis han ville gøre os helt syndfri, hvorfor gør han ikke det? Han vil have at vi skal tro på ham så vi kan blive frelst, fordi han er vores store Gud... Er det ikke egoistisk, at Gud vil have os til at tilbede ham, bare fordi han har skabt verden osv?? Hvorfor vil han absolut være den største? Jeg håber du kan hjælpe mig med at finde svar på mine spørgsmål, så jeg kan være sikker på, at Gud er retfærdig og sand.

Svar:

Er Gud egoist? Hvorfor skabte han os ikke syndfrie? Hvordan kan jeg være sikker på at Gud er retfærdig og sand?

Tak for dit spørgsmål. Jeg er virkelig kommet på arbejde, for de ting du rører ved er noget, vi aldrig helt bliver færdige med. Du fortæller, at du er vokset op med troen på Gud, og kender meget til ham, men nu er der så mange ting, du ikke kan få til at passe og som får dig til at tvivle på det hele. Du har fået ham lidt på afstand. Er Gud egoist? - når han vil være den største og vil at vi alle skal tilbede ham. Du spørger også: Hvorfor har han gjort os til syndere, han kunne jo bare gøre os syndfrie så er alle problemer løst? Endelig stiller du til sidst det helt afgørende spørgsmål, som det hele nok egentlig handler om: Hvordan kan jeg være sikker på, at Gud er retfærdig og sand??

Dine spørgsmål er nogle af de vigtigste spørgsmål et menneske kan stille, for at få belyst forholdet mellem Gud og mennesker. Derfor er svaret også forholdsvis langt.

For det første erkender du, at du har svært ved at acceptere tanken om en hellig Gud, som er over alt og alle, og som fortjener al ære og tilbedelse. Det provokerer dig. Til det må jeg sige, at vi som mennesker har den modvilje boende i os – en modvilje til at underlægge os en guddommelig autoritet.

Den ligger i os som et menneskeligt livsvilkår. Men det er IKKE noget, vi er skabt med. Det kom ind i verden på et meget tidligt tidspunkt. Beretningen om Adam og Eva viser, at mennesket valgte oprøret mod Gud, de fejede Guds vejledning til side, og lod sig lokke af den ondes snedige plan, der netop gik ud på indprente dem denne modvilje / synden i os. Derfor: Gud skabte os ikke med synden, men med muligheden for at vælge den.

Kunne han have skabt os uden muligheden for at synde?

Gud skabte mennesket med evnen til at modtage kærlighed og give kærlighed tilbage. Det indebærer, at vi skal have muligheden for at vælge, for en kærlighed der er ”programmeret” er ikke kærlighed. Gud skabte os til fællesskab med ham, men han ”programmerede” os ikke til det. Derfor kan man godt sige, at mennesket var et guddommelig eksperiment. Gud satsede højt, da han skabte mennesket i sit billede, med egenskaben til at kunne elske.(til forskel fra alle andre skabninger) Guds satsning indebar risikoen for, at vi ikke valgte kærligheden og tilliden til ham.

Guds dilemma

Vi kender beretningen om Adam og Eva, og konsekvensen af deres fald var, at mennesket blev bortvis fra Paradiset. Det betyder, at vores livsvilkår ændrede sig fuldstændig. Døden blev en virkelighed. Det var slet ikke Guds tanke med livet. Men det er et udtryk for Guds retfærdighed, for han kan IKKE gå på kompromis med det onde, se igennem fingre med det og begynde at ”forhandle” fra situation til situation. Gud er kærlighed – og han kan ikke have fællesskab med noget ondt. Derfor stod Gud pludselig med et dilemma. Det menneske som han havde skabt til fællesskab med sig, i kærlighed, havde pludselig gjort sig fortjent til døden. Hvis man kan tale om en svaghed ved Guds retfærdighed, så er den skabt ved den fuldkomne kærlighed Gud har til mennesket, som gjorde at han lagde en frelsesplan for os. En plan, hvor Gud gør regnskabet op med det onde, men på en måde så han giver mennesker en mulighed for at undgå straffen – døden. Man kan godt sige, at Guds frelsesplan ikke er retfærdig, for den gives af ren nåde. Det betyder, at Gud ikke forlanger nogen modydelse fra os. Vi kan modtage frelsen kvit og frit. Men opgøret mellem Gud og det onde, det bliver gennemført – Jesus går ind og tager straffen i stedet for os. Det er kernen i den kristne tro – og vi kan ikke bare sådan af os selv forstå det, og fatte det, for det strider imod vores menneskelige tankegang. Men Gud kan ved sin Helligånd overbevise os om denne sandhed.

Er Gud egoist?

En egoist tænker på, hvordan han selv kan få udbytte af noget, lige meget hvilke konsekvenser det har for andre. Det er ikke Guds karakter. Han tænker udelukkende på, hvordan han kan få hvert enkelt menneske til at smage kærligheden og få del i det evige liv i hans Rige. Der hvor vi skal få lov at leve uden synd, svigt, tvivl, frygt og ondskab. Prisen var høj. Det var en pris, hvor han ikke kunne være egoistisk, han måtte give afkald på sin herlighed, han måtte blive menneske og træde i vores sted. Det er det vi fejrer her i påsken. At Jesus gav afkald på mere end vi som mennesker kan forestille os, hele sin guddomsherlighed opgav han – ikke uden kamp – det ved vi fra natten i Getsemane, hvor Jesus blev grebet af angst og tryglede sin Far i himlen om at slippe, hvis det var muligt. Men Guds dom over det onde, måtte ske fyldest – og kun Jesus kunne bære straffen og bryde dødens magt. Hvis du her i påsken læser teksterne om Jesu lidelseshistorie (eller måske ser filmen The Passion of the Christ) så tror jeg ikke, du vil tænke på Gud som egoist. Det var en meget høj pris han betalte, for at give os del i det evige liv.

Hvordan kan jeg blive overbevist om at Gud er sandheden?

Midt i alle dine spørgsmål giver du også udtryk for et ønske / en længsel efter at kende sandheden om Gud. Den finder du ikke blot gennem et svar som dette, men Helligånden kan give dig troen og tilliden til Guds kærlighed., hvis du beder om det, og er åben for hans ord til dig. Troen er ikke sådan en færdig uniform man trækker i, og så fungerer den bare. Det har du allerede erfaret. Tro er liv og i det liv er der plads til at stille mange spørgsmål til Gud. Gud ønsker at vise os mere og mere af hvem han er og af hans kærlighed. Bed Gud om han vil lade dig vokse i din tro. Han kender din længsel og han længes også efter dig - han elsker dig og har betalt hen høj pris for at have fællesskab med dig.

- Glædelig påske.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 05.04.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også