19.04.2001 12:00 Age: 23 yrs
Category: Kirken, Kristenlivet
Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Er det vigtigt at tilhøre en menighed?

Er det vigtigt at tilhøre en menighed? Hvilken menighed skal man vælge når man ikke kan finde en, man synes passer helt sammen med bibelens lære? Kommer der mennesker fra alle menigheder til Guds rige?

Svar:

Ja, jeg er overbevist om at det er vigtigt at tilhøre en menighed. Men ikke bare ved at man er medlem. Jeg tror det er vigtigt at tilhøre en menighed ved at deltage aktivt i menighedens liv. Bibelen taler om de kristne som lemmer på et legeme (Efeserbrevet 5 og Kolossenserbrevet 3) og som grene på vintræet (Johannesevangeliet 15). Dette er begge billeder der fortæller os at vi hører til i et fællesskab.

På samme måde som et lem der er skåret af legemet eller en gren, der er skåret af træet, vil visne, visner vort trosliv, hvis vi ikke hører til en menighed.

Du spørger også hvilken menighed man skal vælge, når man ikke synes der er nogen der helt passer med bibelens lære. Nu kunne det være spændende at vide hvad du mener. Mener du at den fornægter bibelske sandheder, såsom Jesu opstandelse, frelsen i Jesus alene eller andet i den retning. Eller mener du at den ikke helt fungerer i praksis som på NT's tid med f.eks. opbygning af ældsteråd, diakonat o.s.v. Eller mener du at den ikke helt passer med dit billede af hvordan den skal se ud. Endelig kunne det også være at du mener den ikke er fuldkommen.

For at tage det sidste først, så tror jeg ikke at det er det du mener. Den kristne menighed består af syndere og bliver ikke fuldkommen før Jesus kommer igen og gør den fuldkommen.

Med de andre spørgsmål har jeg gerne villet understrege at der er forskellige måder hvorpå vi kan betragte en menighed. Men et vigtigt spørgsmål er om menigheden anerkender bibelen som Guds ord og dermed som autoritet. Men selvom vi anerkender Guds ord som autoritet kan det godt være at vi ikke altid er enige i alle spørgsmål. Her vil en sand menighed kæmpe for at vi ikke gør noget for at såre hinanden eller binde hinanden.

Jeg vil altså anbefale dig at vælge en menighed der anerkender bibelen som Guds ord. Jeg selv har valgt at tilhøre den Evangelisk Lutherske Folkekirke. Jeg synes bestemt ikke at alt hvad der foregår i den er rigtigt, ja jeg finder endda at der foregår ting som er direkte ubibelske. Men når jeg har set på andre alternativer har jeg ikke fundet noget andet som jeg syntes var helt rigtigt. Jeg har så haft den mulighed at kunne løse sognebånd til en præst som jeg har stor tillid til. Jeg kan ikke vælge for dig, men fortæller dig dette for at opmuntre dig til at turde vælge.

Endelig spørger du om der kommer mennesker fra alle menigheder i Guds rige. Det kan jeg af gode grunde ikke sige hverken ja eller nej til, for jeg ved det ikke, men jeg tror der gør. Det er ikke medlemskabet eller manglende medlemskab af en bestemt menighed der afgør om vi er frelste, men vort forhold til Jesus. Jesus sagde at den der kommer til ham vil han ikke støde bort.

Skal jeg være ærlig må jeg også indrømme at jeg både har hørt om og mødt mennesker der har levet næsten et helt liv uden at have haft kontakt men en menighed eller andre kristne og de har bevaret troen. Så selvom jeg har sagt at det er livsnødvendigt at tilhøre en menighed, tror jeg altså at nogen overlever som kristne og vil være med i Guds rige, uden at være i en menighed her på jorden. Men det er ikke at anbefale, risikoen er for stor.


Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Lagt på nettet 19.04.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også