02.09.2000 12:00 Age: 24 yrs
Category: Gud, Evigheden

Skrevet af:
Brian Christensen

Dømmer Gud os efter vore gerninger?

I siger, at der kun er den ene vej til frelse: at tro på Jesus. Hvad mener Paulus så når han i Romerbrevet 2,11-18 taler om at "de som gør loven vil blive gjort retfærdige"?

Svar:

Paulus´ brev til romerne er et af de meget indholdsmættede breve og med meget teologisk tankegods. Han bruger brevet til at undervise romermenigheden (som han ikke har besøgt endnu) i den rette tro. Ét af de vers jeg holder mest af i bibelen er de ord som er en slags overskrift over hele brevet: "For jeg skammer mig ikke over evangeliet, det er Guds kraft til frelse for enhver som tror, både for jøde, først, og for græker." (Rom 1,17).

Evangeliet er hovedtema

Hovedsagen i brevet er evangeliet og det er det, som Paulus forkynder. Dette evangelium er "Ordet om Korset": om Jesus der bar alle vore synder, så vi nu gøres retfærdige ved tro. Ja, evangeliet er en mægtig Guds kraft til frelse for enhver som tror. Men for at denne nye menighed kunne høre og forstå dette på den rette måde, så måtte de have undervisning.

Undervisning med forskellige temaer

Det begynder Paulus med i 1,18 til 3,26, hvor han forholder sig til forskellige grupper. Først skriver han om hedninger (dvs ikke-jøder) og viser, at Guds vrede er over dem, selvom de ikke har hørt om Gud og kender hans lov - de burde kunne erkende, at Gud er til i kraft af skaberværket. De har ingen undskylding og det vil være retfærdigt om de dømmes af Gud. Dernæst skriver han om jøderne, der selvom de har loven og kender Guds vilje, ikke følger loven. Og han sammenfatter det i 3,23: "Alle har syndet og mistet herligheden fra Gud". Og straks følger det: "Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus..."

Vi er alle afhængige af Guds nåde

Vi er altså alle i samme situation. Det er retfærdigt, om vi alle fordømmes. Vore gerninger fordømmer os og der er kun én vej til frelse, nemlig tro på Jesus Kristus. Rom 2,11-18 er blot en del af begrundelsen for at dette gælder. Det understreger det fantastiske i Guds nåde, at ingen kan gøre noget for at blive frelst - det er Guds gerning alene. Det må vi blot tage imod og glad give videre.


Skrevet af:
Brian Christensen

Lagt på nettet 02.09.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også