17.05.2005 12:00 Age: 19 yrs
Forfatterprofil

Blev kristendommen udbredt gennem vold og magt?

Hvordan forholder kristendommen sig til måden religionen blev udbredt på? Drevet af tvang, vold, penge, mord, voldtægter, magtsyge præster mv?

Svar:

Kirken er Guds mirakel

Det er et Guds mirakel, at den kristne tro er blevet bevaret ind til i dag. Jesus sendte sine disciple ud med budskabet om evangeliet, og det var ikke en flok kæphøje budbringere. De var bange og fortvivlet, og kunne slet ikke tænke på en fremtid uden fællesskabet med Jesus. Men Jesus lovede dem (uden de rigtig forstod det) at når han forlod jorden, for at tage "plads ved Guds højre side", så ville han sende Helligånden til dem i stedet, som ville give dem kraft. Det er Helligåndens fortjeneste, at vi igen har kunnet fejre pinse, kirkens fødselsdag - nu 2000 år efter af Jesus levede på jorden. Det er den kristne tro og tillid. I Apostlenes Gerninger kan du læse om de første kristne menigheders opståen og vækst.

På trods af det destruktive

Hvad du så ellers nævner af vold og magtovergreb, udført af kristne op gennem historien, så må vi sige, at kristendommen har overlevet på trods af det, og ikke på grund af det. Alt hvad du nævner af grufulde handlinger, kan aldrig forsvares, heller ikke i missionens navn. Det har i bund og grund været destruktivt også for kristendommens gennemslagskraft.

Jesus viser, hvad kristendommen står for

Og til sidst: Det vigtigste for et menneske, der gerne vil lære, hvad kristendommen står for, er at gå helt tilbage til kilderne: Bibelen - og det nemmeste er at starte med at læse evangelierne om Jesu liv, død og opstandelse. For hans budskab var ikke destruktivt, tværtimod. Det er et budskab om kærlighed, frihed og frelse, det er et budskab om, hvordan vi kan leve livet i Skaberens nærhed - og i hans tjeneste sprede budskabet til tro ved kraft fra Helligånden.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 17.05.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også