10.04.2013 12:00 Age: 9 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Vedrørende Jesus

Påsken ligger bag os; Jesus' død og opstandelse er virkelighed. Og det er blevet dagligdag igen. Men hvad betyder det i min hverdag, at Jesus lever? At Jesus er i live er en sandhed, der vedrører mig!

Jeg indrømmer det blankt: Jeg står sjældent op om morgenen med et "Halleluja, Jesus lever!" som den første tanke. Det behøver det heller ikke være - men at Jesus lever er ikke ligegyldigt.

Ikke objektivt

For som døbt, som troende, som kristen er det faktum, at Jesus lever, ikke en objektiv sandhed - ligesom at det er et faktum, at dronningen lever eller at postkasser er røde. Nej, det er en sandhed, der har direkte konskvens for mit eget liv.

Paulus siger det på den måde, at Jesus ikke bare lever, Jesus lever i mig. Det er bare ikke noget, der foregår, når jeg læser i Bibelen, beder eller kommer i kirke - det er 24/7/365!

Han i mig, jeg i ham

Derfor er det, at Jesus lever noget, der i høj grad skulle vedrøre - ved-røre, røre ved - min dagligdag. Selvfølgelig skal jeg ikke konstant gå og tænke på Jesus eller lave fromhedsøvelser dagen lang. Men jeg skal altid leve sådan, at Jesus kan virke igennem mig, fordi han lever i mig.

Ja, og jeg lever sådan set også i ham. Det er netop på grund af påske, at jeg kan se frem til et evigt liv og slipper for at blive straffet for al den synd, jeg har begået, begår og vil komme til at begå.

Det er dybest set det, som påsken handler om: Jesus vil gerne være vedrørende vores liv. Også dit. Og det er en daglig tanke værdig, påsketid eller ej: Jesus lever.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 10.04.2013

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også