11.03.2015 12:00 Age: 9 yrs
Mikael Holst Kongensholm

Skrevet af:
Mikael Holst Kongensholm

Kun Gud er ægte

Vi længes efter mennesker, som er helt igennem ægte og enestående. Men de findes ikke. I stedet må vi rette vores håb og længsler et andet sted hen

Længsel efter Gud

Foto: unsplash.com/@epicantus

Mange af vores politikere får hjælp af spindoktorer til deres kommunikation. Ord formuleres, så de lyder mest lokkende i vores ører, og der går næsten en konkurrence i at aflevere de største løfter om vækst og velstand. Og vi tror på det, i hvert fald indtil de brydes.

Vi vil nemlig så gerne have, at der findes bare én ægte og samtidig enestående politiker, som kan lede vores land sikkert igennem økonomiske kriser og terrorangreb. Men vi skuffes gang på gang.

Vores holdninger til politikerne afslører, at vi længes efter det ægte. Efter det autentiske. Efter det ærlige. Efter det, som ikke er falsk, men helt igennem sandt. Vi ser tydeligt, at vi ikke finder det hos politikerne. Og måske, hvis vi har selvindsigt nok, ser vi, at vi heller ikke finder det i os selv. Også vi er alt for ofte falske i stedet for ægte, stolte og ærekære i stedet for ydmyge. Hvor finder vi det så?

Den ægte Gud

Den dårlige nyhed er, at vi ikke finder det ægte og sandt enestående, mageløse, hos noget menneske. Måske er det netop derfor, vi længes så meget efter det. Den gode nyhed er, at der findes én, som er helt ægte og ret enestående. Gud. I salmen "Giv mig Gud en salmetunge" (nr. 4 i Den Danske Salmebog) hedder det i et par linjer:

"Kun en dåre tør det nægte,
at hos dig er alting ægte,
alting mageløst."

Den treenige Gud er det sandt ægte og mageløse. Gud Fader gør, hvad han siger. Jesus er sandheden selv, og og Helligånden vejleder os til at leve et sandere liv ved at afsløre vores falskhed, så vi drives til Jesus. Den treenige Gud er mageløs. Enestående. Med den treenige Gud som herre og frelser har vi ikke brug for menneskelige herrer og frelsere. Kun den treenige Gud fortjener vores ære og tilbedelse.


Mikael Holst Kongensholm

Skrevet af:
Mikael Holst Kongensholm

Lagt på nettet 11.03.2015

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også