30.04.2008 12:00 Age: 16 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Jorden tur-retur

Kristi flyvedag bliver den lidt hånligt kaldt. Dagen hvor Jesus forlod jorden for at vende tilbage til himlen. Kristi himmelfart er det endelige punktum for det eneste menneskeliv, som ikke er afsluttet med døden. Jesu liv. Og det er begyndelsen på en ny æra i Guds historie, nemlig ”den sidste tid”, missions-tiden frem til dagen, hvor Jesus kommer igen.

Solglimt 210

En sky tog ham bort fra deres øjne.

Bibelen fortæller, at i de 40 dage efter opstandelsen påskemorgen viste Jesus sig forskellige steder og underviste disciplene inden han endeligt forlod jorden – 10 dage før pinse. I evangelierne og Apostlenes Gerninger er samlet 10 forskellige episoder fra disse 40 dage og Paulus fortæller om, at Jesus blev set af over 500 mennesker. På én gang vel at mærke.

Missionsbefalingen

De fyrre dage var en vigtig tid. For her forklarede Jesus disciplene meningen med hans død og opstandelse og han forberedte dem på den store mission de nu skulle i gang med. Og umiddelbart inden ”en sky tog ham bort fra deres øjne” gav han disciplene missionsbefalingen om at de skulle fortælle om ham til alle folk på hele jorden. Og de skulle døbe mennesker i hans navn. (Derfor kalder vi den også dåbsbefalingen og gentager den ved enhver barnedåb).

”Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer.” Sådan citerer Johannes Jesus i kap. 16,7. Talsmanden er lig med Helligånden som kom pinsedag og fyldte disciplene med tro og kraft.

Kristendommen bliver verdensreligion

Med Jesus himmelfart – og den efterfølgende pinse – sker der det nye, at Jesus nu ikke længere er forbeholdt de få. Han er ikke længere fysisk begrænset til et lille landområde i Mellemøsten. Nu er han overalt og til stede hos alle – som vil have fællesskab med ham. Nu kan evangeliet om Jesu død og opstandelse forkyndes for alle folk på hele jorden og troen på ham kan blive hver mands eje.

Kristi Himmelfart er altså den nødvendige forløber for pinsen, hvor Helligånden – talsmanden for Jesus – overtager Jesu mission på jorden og gør kristendommen til en verdensreligion.

 

Læs mere

 

 


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 30.04.2008

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også