23.06.2019 15:27 Age: 5 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Hvem var Hans?

Sankt Hans aften uden bål – det går jo ikke. Men hvem er egentlig ham Hans, der har givet navn til denne aften?


Foto: Sara E dk

Hans er en person fra Bibelen. Faktisk en fætter til Jesus. Han hed egentlig Johannes og deraf er afledt mange gode danske navne som fx Johan og Hans. ”Sankt” betyder, at han er en helgen, en hellig mand.

Johannes blev født 6 måneder før Jesus. Jesus har fødselsdag den 24 december – så 6 måneder før. Derfor er den 24. juni Sankt Hans Dag.

Ild i det hele

Johannes fortalte folk, at når Jesus kom, ville han bringe ”ild” med sig. Altså i åndelig betydning. Den gang havde man kun én mulighed, hvis man ville have mere lys og varme end det, solen gav: man måtte bruge ild. Ild i bål, ild i olielamper, ild i fakler.

Så Johannes sagde, at Jesus ville bringe åndeligt lys og åndelig varme med sig. Da Jesus kom, tilføjede han, at han også var livets vand. Altså både vand og ild på én gang.

Alt sammen noget, der bidrager til menneskers overlevelse. Jesus giver alt det, der er nødvendigt for at et åndeligt liv kan leve. Han giver os troens liv. Giver os forbindelsen med vores Skaber. Giver os lys til at se, hvad der er rigtigt og forkert. Giver os kærlighedens varme til os selv og til at give videre til andre.

Bål

Ild brænder også noget op. Sankt Hans-bålet var i gamle dages overtro sådan et bål, hvor man prøvede at brænde hekse og trolde og andet ondt af, så de forsvandt.

Jesus vil helt sikkert beskytte os mod det virkeligt åndelige onde. Men det er nu ikke hekse og trolde. Det er Satan og hans onde ånder, der spreder tvivl og smerte og frister os til at glemme Gud.

Den ”Ild”, Jesus bruger her, er hans Hellige Ånd, som er stærkere end alt det onde.


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 23.06.2019

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også