30.05.2000 12:00 Age: 24 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Hvad laver Jesus i himlen?

Kristi Himmelfartsdag fejrer vi at Jesus vender tilbage hvor han kom fra, nemlig til himlen. Himlen kan vi ikke lokalisere, men vi ved det er der hvor Gud er og at det en dag skal blive synligt for os. 

Foto: Damian Siwiaszczyk / Freeimages.com

Kristi Himmelfartsdag fejrer vi at Jesus vender tilbage hvor han kom fra, nemlig til himlen. Himlen kan vi ikke lokalisere, men vi ved det er der hvor Gud er og at det en dag skal blive synligt for os. Ikke ved at vi alle skal blive engle og svæve rundt mellem skyerne, men ved at himlen skal komme ned på jorden for at Gud kan bo sammen med os mennesker!

Men hvad laver Jesus så egentlig i himlen indtil da? Ja det giver Bibelen os faktisk en række svar på. Jeg vil nævne 4 af dem her:

Han gør plads til os

Jeg går bort for at gøre en plads rede til jer (Johannes 14,2)

Jesus fortæller selv at der er plads i himlen til alle som tror på ham. Meningen med Jesu liv på jorden var at bane vej for os til fællesskab med Gud i himlen og da Jesus forlod jorden var denne del af hans opgave fuldført.

Han beder for os

Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os (Rom. 8,34)

Jesus er en slags advokat for os hos Gud, en mellemmand som formidler for vore bønner til Gud. Når vi beder til Gud er Jesus vores garant for at bønnen bliver hørt og bliver besvaret.

Han er offerpræst for os

Denne præst har frembåret ét eneste eviggyldigt offer for synder (Hebr. 10,12)

I himlen sørger Jesus for tilgivelse for vores synder. Bibelen sammenligner himlen med en helligdom, et tempel, hvor der soningsofferet for menneskers synder bæres frem. Både offeret og præsten er Jesus. Dvs. den død han led inden han forlod jorden, den bliver i himlens helligdom til et soningsoffer for os mennesker. Du kan læse mere om dette i Hebræerbrevet kap. 9

Han forbereder at komme tilbage til os

Den Jesus som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen (Ap. Gern. 1,11)

Når Jesus kommer igen er det ikke som et fattigt og lidende menneske, men som en konge og sejrherre, der skal føre alle sine troende ind til evigt liv i Guds rige.

Jesus er altså "vores mand" i himlen - med direkte adgang til Guds trone. At tro på Jesus er som at have en advokat hos Gud, een der taler din og min sag, og som med sit eget liv garanterer os del i det evige liv hos Gud. Det er da værd at satse på!


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 30.05.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også