17.08.2015 12:37 Age: 9 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Derfor tror jeg på Gud

Jeg blev en dag stillet spørgsmålet: Hvorfor tror du på Gud? Det er ikke helt så enkelt at svare på, men en stor del af svaret handler om Jesus.


Foto: rudall30 / iStockphoto

At jeg har lært Gud at kende, må jeg takke mine forældre for. Men på ét eller andet tidspunkt i 12-13 års alderen begyndte jeg at gøre mig mine egne tanker om Gud. Hvad skulle jeg med ham? Hvorfor skulle jeg tro på ham? Svaret kom ikke til mig på én gang, men blev klart for mig over en periode. Og svaret hed Jesus.

Hvem Gud er

Det mest overbevisende argument for at Gud er til og er relevant for mig, er Jesus. Hvad Jesus gjorde og sagde, taler i den grad for at Gud er til og at jeg har brug for ham. Og ikke mindst viser Jesus mig hvem Gud er og hvad han vil mig. Gennem Jesus ser jeg Gud - ikke blot som skaber og magtfuld, men også som en kærlig og barmhjertig Gud, der vil lige præcis mig.

Verdens tilblivelse og de store naturvidenskabelig gåder, kan vi nok finde forklaringer på uden Gud. Men Jesus, hans liv, hans ord og hans gerninger giver ingen mening uden Gud. Den kærlighed og den medmenneskelighed, som Jesus viser er så overbevisende, ren og kompromisløs, at jeg må tage hans budskab alvorligt. Også når han siger, at han er udsendt af Gud og handler på Guds vegne.

Hvis Gud er den, som Jesus viser mig, så er hans Gud også min Gud. Jesus fejer alle mine intellektuelle og teoretiske protester af banen. Han viser mig en sandhed om livet, der er så fantastisk frisættende, at alle andre spørgsmål bliver underordnede. Hans budskab om tilgivelse, frihed og evigt liv understreges og bekræftes af både hans liv og hans død på en måde, som jeg ikke kan komme udenom. Og det viser mig Gud, som én jeg frimodigt og hengivent kan vise min fulde tillid.

Det begynder med Jesus

Det er her min tro på Gud begynder. Nemlig med Jesus. Og så gør det ikke så meget, at der er en masse andre ting ved Gud som jeg ikke forstår. Jesus forstår jeg, hans budskab og hans liv giver den dybeste og stærkeste, og det er det vigtigste i livet for mig.

Det er næppe umuligt at forstå og tro Gud uden Jesus, men det vil blive en meget svær og sårbar tro, som er alt for let at pille fra hinanden. Men med Jesus åbner der sig en langt større indsigt i Guds væsen og vilje, som gør det så meget vanskeligere for mig at afvise ham. Uden ham ville jeg miste min glæde og min frihed.

Derfor tror jeg på Gud.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 17.08.2015

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også