04.02.2015 12:00 Alder: 9 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Tom snak og nytteløs tro

Jeg har ikke brug for myter og livspoesi. Jeg har brug for et levende håb om at jeg en dag selv skal genopstå til et evigt liv. Kunne Jesus ikke det, så har jeg ikke noget at have mit håb i. 

Tom grav

"Hvis Jesus ikke er genopstået, så er vores forkyndelse tom snak og jeres tro til ingen nytte" siger Paulus til de kristne i Korinth (1. korintherbrev 15). Her var nogle begyndt at sætte spørgsmålstegn ved om opstandelsen virkelig havde fundet sted.

Det sker igen og igen, at nogle regner Jesu opstandelse for umulig at tro på. I hvert fald hvis det skal forstås, som der står. Og lige nu er korinther-tvivlen igen på færde. Endda hos både præster og biskopper, som de seneste uger har diskuteret opstandelse i avisernes spalter.

Bibel-poesi

Nogle mener at Bibelens fortællinger om Jesus opstandelse skal forstås billedligt - som en slags poesi. Andre mener, at det slet ikke er vigtigt om det skete fysisk eller ej - altså om graven var tom eller ej.

Det er selvfølgelig en ærlig sag at komme i tvivl. Det er også helt forståeligt, at det kan synes svært at tro på noget så naturstridigt, som at en mand - af sig selv og efter 36 timer - vågner op fra døden og baner sig vej ud af graven.

Men som Paulus siger det: Der er ingen vej udenom. Hvis ikke Jesus virkelig opstod fra døden og forlod graven, så falder hele kristendommen til jorden. Så forkynder præsterne tom snak og den kristne tro er til ingen nytte.

Levende håb 

Jeg har ikke brug for myter og livspoesi. Jeg har brug for et levende håb om at jeg en dag selv skal genopstå til et evigt liv. Kunne Jesus ikke det, så har jeg ikke noget at have mit håb i. Så er min tro løgn og fantasi.

Men lykkeligvis må jeg tro som Paulus, der til korintherne fortsætter:

"Men nu er Kristus opstået fra de døde. Han er den første, og han skal følges af de mange hensovede, der en dag vil genopstå. Døden kom ind i verden på grund af ét menneske, nemlig Adam. Ligeledes blev opstandelsen fra de døde en realitet på grund af ét menneske, nemlig Kristus. Ligesom alle, der er af Adams slægt, skal dø, sådan skal alle, der hører Kristus til, oprejses til nyt liv." (1. Korintherbrev 15,20)


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 04.02.2015

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også