30.01.2001 12:00 Alder: 23 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Tilbage til paradiset

Gud skabte os til at leve i fællesskab med sig og Guds plan har lige siden Eva og Adams oprør været at himlen igen skulle være på jorden, at det tabte paradis skulle genoprettes. Jesu liv var et led i denne plan. Alt hvad Jesus gjorde havde til formål at genoprette det fællesskab mellem Gud og mennesker som gik tabt i begyndelsen. Og det lykkedes!

Oprøret imod Gud

Bibelen fortæller at da Gud skabte verden var alting godt. Naturen, dyrene og de første mennesker levede i fuldkommen harmoni med hinanden. Gud var sammen med de første mennesker i paradiset. Himlen var på jorden. Men sådan er det ikke mere. Vi læser nemlig også hvordan de første mennesker gjorde oprør imod Guds vilje og hvordan Gud måtte trække sig tilbage fra den nyskabte verden. Paradiset blev lukket, himlen og jorden blev adskilt og døden, smerten og ondskaben blev en del af vores verden.

Romerbrevet 5:12: Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede

Det tabte paradis

Det var ikke sådan Gud havde tænkt det skulle være. Gud skabte os til at leve i fællesskab med sig og Guds plan har lige siden Eva og Adams oprør været at himlen igen skulle være på jorden, at det tabte paradis skulle genoprettes. Jesu liv var et led i denne plan. Alt hvad Jesus gjorde havde til formål at genoprette det fællesskab mellem Gud og mennesker som gik tabt i begyndelsen. Og det lykkedes! Gennem sin død og opstandelse banede han vej for at himlen igen kan være åben for mennesker. For at Gud igen kan være sammen med os som han var det i paradiset. Alting skal igen blive som det var i begyndelsen: Fuldkommen og evig harmoni mellem naturen, Gud og mennesker.

Hebræerbrevet 9:28: ...sådan er Kristus ofret én gang for at bære manges synder og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham.

Den nye jord

Det kristne håb om himlen er altså at jorden skal nyskabes og paradiset genoprettes. Bibelen fortæller at Gud en dag gør en ende på dette liv og denne jord for istedet at oprette en ny og evig verden, hvor døden, smerten og ondskaben ikke længere er til, men alt er som Gud fra begyndelsen ville det. Denne nye verden er ikke henlagt til hvide skyer blandt harpespillende engle, men er ganske enkelt en nyskabt jord hvor himlen ikke mere er skjult og fjern. Ligesom Jesus genopstod fra graven sådan tror vi som kristne at vi også skal genopstå i kød og blod og leve det liv som Gud fra begyndelsen havde skabt os alle til.

2. Petersbrev 3:9,13: ...da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er. ... Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor.

Hvordan kommer vi dertil?

Himlen, den nye jord, er altså målet for vore liv. Men Bibelen fortæller også at det desværre ikke er alle der når dette mål. Ligesom jorden skal nyskabes for at himlen igen kan være her, således må vi mennesker også nyskabes for at kunne leve på den nye jord. Den nyskabelse kan kun ske ved at tage imod troen på Jesus. Gud kan derfor kun give adgang til dem som her i livet har levet i troen på Jesus. Jesus er så at sige adgangsbilletten til himlen.

Johannesevangeliet 1:9: Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn.

Hvordan tager jeg imod Jesus?

At tage imod Jesus er at tage hans ord til sig for at leve på dem. Derved giver vi hans ånd adgang til at skabe den tro i os, som forvandler os til nye mennesker og giver os adgang til et nyt og evigt liv. Troen på Jesus kræver ingen særlig indvielse eller handlinger, blot dette at du erkender og indrømmer at du er en fordømt synder hvis eneste håb om frelse er Jesus Kristus. Dette er på én gang det letteste og det sværeste ved at være kristen. Men det er vejen til himlen.

Johannesevangeliet 11:25-26: Jesus siger: Jeg er opstandelsen og livet; den der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 30.01.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også