13.11.2012 12:00 Alder: 8 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

SAS og Folkekirken - og Jesus

Hvad har Folkekirken til fælles med SAS? En del. De stiler begge mod himlen. Og begge er de noget ude af kurs. Hvor SAS kæmper med økonomisk underskud, kæmper Folkekirken med at fastholde sin mission.

Kirkens mission er ellers klar nok. Den er formuleret af kirkens stifter, Jesus, og lyder i al sin enkelhed: Gå ud i al verden og gør alle mennesker til mine disciple (Matthæusevangeliet 28,19). Med andre ord: Kirkens mission er at overbevise mennesker om at følge Jesu - i ord og handling. Vi kunne også sige at kirkens mission er Jesus selv. Skal vi derfor justere kursen og klargøre missionen, så skal vi tilbage til Jesus og høre hans budskab. Og finde ud af hvad det betyder for vores måde at være kirke på i dag.

Mens SAS netop har præsenteret en ambitiøs og gennemgribende redningsplan, så afholder Folkekirken i denne uge (13. november) valg til landets menighedsråd. Det vil sige, det er faktisk kun i 87 sogne, der afholdes valg. I de øvrige 1700 sogne er der kun opstillet een liste, og dermed bortfalder valget. Nogle mener at de mange aftalte valg er et svaghedstegn. Andre synes det er sundt.

Men uanset hvilken valgform man foretrækker, så træder der snart næsten 1800 menighedsråd sammen, som skal arbejde for "den kristne menigheds liv og vækst" (som det hedder i menighedsrådsløftet). Jeg håber rigtig meget, at de mange tusinde menighedsrådsmedlemmer vil lade sig inspirere af Jesus selv og på den måde hjælpe kirken på ret kurs.

Jesus havde en ganske klar mission. For sin egen del var den at lide og dø. Men kun for et opfylde en endnu højere mission, nemlig at frelse hele menneskeheden fra evig død og fortabelse. Dette er også kirkens store mission. Om den så skal dø for det.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 13.11.2012

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også