04.01.2000 12:00 Alder: 24 yrs

Skrevet af:
JesusNet.dk

Ord af Jesus

Jesus var sendt af Gud for at fortælle os mennesker om Guds vilje og planer med os. Læs her hvad Jesus bl.a. har sagt.

Om frelsen:

"For mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, thi alting er muligt for Gud." Mark. 10,27

Om bud 1, 6 og 7:

"Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere værd end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?" Matt. 6,24-27

"Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen; den, der siger: Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den der siger: Tåbe skal dømmes til helvedes ild." Matt. 5,21-22

"Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte." Matt. 5,28

Om de 10 bud:

"Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer: Før Himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel af loven forgå, før alt er sket. Den der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget. For jeg siger jer: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget." Matt. 5,17-20

"I har hørt, at der er sagt: Øje for øje og tand for tand. Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod dem, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham én mil, så gå to mil med ham. Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig." Matt. 5, 38-42 

Om omvendelse og ny fødsel:

"Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!" Matt. 4,17

"Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over ni oghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse." Luk. 15,7

"Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige." Joh. 3,3

Om gode gerninger:

"Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt." Joh. 6,29

"Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv," Joh. 6,27a

Om sig selv:

"Jeg er livets brød." Joh. 6,35

"Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys." Joh. 8,12

"Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig." Joh. 14,6

Om tro og tillid:

"Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det." Mark. 10, 13-15

"...og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort;" Joh. 6,37b 

"Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig!" Joh. 14,1

Om død og opstandelse:

"Menneskesønnen skal overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og han skal opstå på den tredje dag." Matt. 17,22-23

"Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun til det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold." Joh. 12,24

"Det er fuldbragt." Joh. 19,30

Om dom og frelse: 

"Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den time kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds røst, og de, der hører den, skal leve." Joh. 5,24-25

"For således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn." Joh. 3,16-18

Om evigt liv:

"Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv." Joh. 4,14

Om mission:

"Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere." Matt. 4,19

"Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det i døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende." Matt 28,18-20

Fra Jesu bøn den sidste aften inden korsdøden:

"Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig være hos mig, for at de skal se din herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt." Joh. 17,24


Skrevet af:
JesusNet.dk

Lagt på nettet 04.01.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også