29.01.2001 12:00 Alder: 23 yrs

Skrevet af:
Walter Wangerin

Jesus vender tilbage til himlen

JESU LIV I de følgende dage viste Jesus sig for flere end fem hundrede af sine tilhængere, men det meste af tiden var han sammen med de elleve, som var hans særligt udvalgte. Engang havde han sat dem stævne på et bestemt bjerg i Galilæa. 

Da de så ham, tilbad de ham, og Jesus sagde:

»Mig er givet al magten i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Mens Jesus vandrede her på jorden, gjorde han mange andre tegn og undere, som der ikke er skrevet om her. Hvis det skulle skrives ned alt sammen, så ville hele verden ikke kunne rumme de bøger, der måtte skrives. Men nogle af hans gerninger er optegnet her, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, den levende Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.

Til sidst, efter at den genopstandne Herre Jesus Kristus i fyrre dage havde vist sig for sit folk og talt til dem om Guds rige, samlede han sine disciple omkring sig. Disciplene kunne mærke på deres Herre, at der var noget særligt på færde, og de spurgte: »Herre, er det nu, du vil genoprette Riget for Israel?«

Men Jesus svarede: »Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som Faderen har fastsat. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.«

Da Jesus havde sagt det, blev han løftet op fra jorden, mens de alle sammen så på det. Han steg direkte op og forsvandt i en sky.

Væk var Jesus. Men disciplene blev stående og stirrede op mod himlen, hvor han var forsvundet. Så dukkede to mænd i hvide klæder op og prøvede at få disciplenes opmærksomhed rettet mod jorden igen.

De to hvidklædte sagde: »Galilæere, hvorfor står I og ser op mod himlen? Den Jesus, som er blevet taget fra jer, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen.«

Langsomt og ligesom modvilligt vendte disciplene opmærksomheden mod denne verden igen. Deres øjne så igen de græsklædte bakker, de grå klipper og de mennesker, der havde hjælp behov. Langsomt gik de tilbage til Jerusalem for at afvente opfyldelsen af det løfte, Jesus havde givet dem.

Før han forlod dem havde Herren sagt: »Johannes døbte med vand, men om få dage skal I døbes med Helligånden.«

Derfor gik disciplene tilbage til den hellige by og ventede.


Skrevet af:
Walter Wangerin

Lagt på nettet 29.01.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også