24.09.2022 15:49 Alder: 183 days

Skrevet af:
Peter V. Legarth

Jesus på førstepladsen

Maria satte sig ved Jesu fødder og lyttede til hans ord

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Lukasevangeliet kapitel 10, vers 38-42

 

Jesus har lært os, at det vigtigste bud er: Du skal elske Herren din Gud. Det er det første og største overhovedet: at have et ret forhold til Gud. Der er et bud, som er næsten lige så vigtigt: Du skal elske din næste som dig selv.

Jesus besøger Maria og hendes søster Martha. Maria sætter sig ved Jesus' fødder og lytter til ham. Maria elsker Gud af hele sit hjerte. Hun sætter Jesus og hans ord på førstepladsen i sit liv.

For Martha har Jesus også førstepladsen. Det er hende, der inviterer Jesus indenfor. Hun elsker sin næste som sig selv og går til hånde i køkkenet og sørger for sine medmennesker, så at de kan få et godt måltid.

For Jesus er begge de to bud om kærlighed vigtige – kærlighed til Gud og til Jesus og kærlighed til medmennesket. Det er forkert at elske Jesus på en sådan måde, at man glemmer sit medmenneske. Og det er forkert at elske sit medmenneske og glemme Jesus. Både Marias og Marthas gerning er vigtige, men Jesus slår fast, at forholdet til ham overskygger alt andet. Intet er vigtigere for dig og mig end at have Jesus på førstepladsen.


Skrevet af:
Peter V. Legarth

Lagt på nettet 24.09.2022

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også