12.11.2015 14:26 Alder: 5 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Jesus og kejseren - et svimlende forbillede

"Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er". Sådan svarede Jesus, da han blev spurgt om man kunne betale skat til den romerske besættelsesmagt.


Foto: Getty Images/iStockphoto

I søndags prædikede Folkekirkens præster over teksten fra fra Mattæus kapitel 22, hvor Jesus understreger, at kristne lever i to verdener. Vi er både medlemmer af Guds rige og af det samfund vi tilhører her i verden.

Fælden

Farisæerne forsøgte at sætte en fælde for Jesus ved at spille de to forhold ud mod hinanden, men Jesus gennemskuer dem og understreger, at tjenesten for Gud ikke udelukker, at vi også tjener mennesker. At det åndelige liv og det menneskelige går hånd i hånd.

Sådan kalder Jesus os til at være tjenere og til at underordne os - både under Gud og under de myndigheder og mennesker, som vi er forpligtede overfor. Og netop fordi de to tjener-forhold arbejder sammen så tjener vi også Gud ved at tjene vores næste. Og det sætter samtidig den højeste standard for vores tjeneste. Vi skal nemlig tjene vores næste som om han eller hun er Gud selv.

Forbilledet

Jesus kaldte sine disciple ved at sige: "Følg mig". Han er nemlig vores forbillede og den vi skal efterligne, når vi vil leve vores kristne liv ud. Og Jesus viste vejen ved både at respektere og underordne sig de mennesker, som var omkring om - uanset om det var romerske soldater eller nødlidende medborgere - og ved at respektere og underordne sig sin far i himlen, som havde sendt ham ud på sin særlige mission: at ofre sit liv i tjeneste for hele verden. Det er et svimlende forbillede at have for sit liv.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 12.11.2015

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også