28.05.2014 12:00 Alder: 10 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Jesus er flyttet i skyen

Skyer er ikke hvad de har været. Tidligere var det bare et vejrfænomen, men i dag er skyen et billede på den grænseløse tilgængelighed - både når vi taler om datalagre og når vi taler om Jesus Kristus.

Skyen

Foto: Freeimages.com

Engang lå mine mest værdifulde dokumenter og billeder på min harddisk. Men i dag ligger de i skyen. Skyen er den meget malende betegnelse for det enorme netværk af datalagre, som er koblet op på internettet og som derfor er tilgængeligt lige meget hvor jeg er. Hvis min harddisk går i stykker så er det ikke nogen katastrofe, for mine vigtige data er flyttet i skyen, og skyen er overalt.

Kristi Himmefartsdag fejrer vi at Jesus flyttede i skyen. 

Kød og blod 

Mens Jesus levede her på jorden var han begrænset til de områder han kunne nå på sine to ben. Han var et menneske med alle de fysiske begrænsninger der hører med til at være en krop af kød og blod. Det var derfor han sagde til sine disciple: "men I må tro mig, når jeg siger, at det er bedst for jer, at jeg går bort. Kun hvis jeg går bort, kan Vejlederen komme til jer, og når jeg er gået bort herfra, vil jeg sende ham til jer." (Johannes 16,7)

Mens Jesus boede i Israel var han kun tilgængelig for de jøder og andre som han mødte på sine vandringer rundt i landet. Skulle han være tilgængelig for alle mennesker, så måtte han gøre sig fri af sin krop - han måtte flytte i skyen. Og det var netop hvad han gjorde 40 dage efter sin opstandelse: "Efter at Herren Jesus havde sagt alt, hvad han ville sige til sine disciple, blev han taget op til Himlen, hvor han satte sig ved Guds højre side." (Markus 16, 19) 

Link til Jesus 

Og 10 dage senere sendte han Helligånden, som er vores link til Jesus i skyen. For som Jesus sagde det: "Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer." (Johannes 16,14).

Og en dag vender han tilbage fra skyen: "Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed." (Lukas 21,27). Og den dag flytter skyen med ned på jorden. Den dag er der ikke længere noget skel mellem Jesus og mig. Begrænsningerne er ophævet og Jesus er alt i alle.

Skyer er ikke hvad de har været. Tidligere var det bare et vejrfænomen, men i dag er skyen et billede på den grænseløse tilgængelighed - både når vi taler om datalagre og når vi taler om Jesus Kristus.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 28.05.2014

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også