19.11.2001 12:00 Alder: 23 yrs

Skrevet af:
Peter V. Legarth

Hvornår blev Jesus født?

Hvordan passer folketællingen med Jesus fødsel? Regner man ikke med, at Jesus blev født før år nul, og at folketællingen først fandt sted efter år nul?

Jesus blev født nogen tid, førend Herodes den Stores død (sml. Lukasevangeliet 1,5). Matthæus fortæller jo, at Josef, Maria og Jesus drog til Egypten. Her blev de "indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: Fra Egypten kaldte jeg min søn" (Matthæusevangeliet 2,15). Nu ved vi, at Herodes døde år 4 f.Kr. Jesus er altså født før år 4 f.Kr.

Også Lukas fortæller om Jesu fødsel. Han beretter, at Josef og Maria drog fra Nazaret til Betlehem i anledning af en folketælling: "Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien".

Desværre er der vanskeligheder forbundet med den information. Der er ikke hos de romerske historieskrivere omtalt en sådan folketælling på et så tidligt tidspunkt. Dertil kommer, at Kvirinius var guvernør (også kaldet "legat") i Syrien og Kilikien i år 6-9 e.Kr., altså 10 år senere end Herodes' død. Det ser altså ud til, at Matthæus og Lukas er ret så uenige om, hvornår Jesus blev født. Dette er et vanskeligt problem, som er blevet forsøgt løst på flere måder. Det er f.eks. blevet formodet, at Kvirinius også på et tidligere tidspunkt skal have været guvernør i Syrien og Kilikien. En anden mulighed er det, at teksten i Lukasevangeliet 2,2 skal oversættes anderledes, nemlig: "Dette var en folketælling tidligere end den, som blev afholdt, mens Kvirinius var statholder i Syrien".

En tredje mulighed er, at Kvirinius kan have været en såkaldt prokonsul i Syrien og Kilikien allerede mens Herodes den Store levede. Det er ikke umuligt, at en folketælling kan have fundet sted i den situation. Landet måtte nemlig deles efter Herodes' død på grund af en strid mellem Herodes' sønner om arvefølgen. Men vi kender altså ikke ellers noget til en sådan folketælling, og Lukas gør jo også opmærksom på, at folketællingen var verdensomspændende.

Der kan også have været tale om en indledende registrering (= indskrivning) og ikke den afsluttende opkrævning (skatteudskrivning), som fandt sted under Kvirinius i år 6.e.Kr. Problemet med den folketælling, som Lukas fortæller om, er vanskeligt at løse.

Til spørgsmålet om dateringen af Jesu fødsel hører også informationen i Matt 2,1-12 om stjernen over Bethlehem. Der er måske tale om en konjugation af planeterne Jupiter og Saturn, og den kan have fundet sted i år 7 f.Kr. (evt. år 5 f.Kr.).

Så ja, vi har ikke ud fra Bibelen en entydig historisk datering af Jesu fødsel.


Skrevet af:
Peter V. Legarth

Lagt på nettet 19.11.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også