23.10.2002 12:00 Alder: 22 yrs

Skrevet af:
Lillian Søes

Hvordan holde Guds bud om sex?

Jeg er et kristent menneske, men det mit livs store kærlighed ikke. Vi er ikke gift, men min kæreste ønsker alligevel at vi, med hensyn til det seksuelle, skal gå "hele vejen" en dag, mens vi stadig er unge. Hvad gør jeg, når jeg så gerne vil gøre min kæreste glad, men stadig ønsker - så vidt muligt - at overholde Guds ord?

Jeg forstår godt, hvis du synes, det er svært! For hvis hun er dit livs store kærlighed – og du er hendes – har I selvfølgelig lyst til at gå i seng med hinanden. At "gå hele vejen mht. det seksuelle", som du skriver – konkret: at have samleje. Det ville være mærkeligt andet.

Samtidig vil du gerne "overholde Guds ord," skriver du. Også det kan jeg forstå; det er en del af det at være kristen. Og det giver jo ikke mening at sige, at man tror på Gud, hvis man ikke er villig til at adlyde ham, når det kommer til stykket. At det så ikke altid lykkes, heller ikke for kristne, og at der derfor til stadighed er nok af ting at bede om tilgivelse for, det ændrer for så vidt ikke sagen.

Og sagen er klar nok i følge Bibelen: Det er forbudt at have sex med andre end den, man er gift med. Den tekniske term er "utugt", som kort kan oversættes med "sex med én, man ikke er gift med". Derfor står der også – konkret og jordnært, som Bibelen er – at er man ugift, skal man enten være seksuelt afholdende eller gifte sig (1. Kointherbrev 7,9). Så enkelt kan det i og for sig siges.

Og lad mig så tilføje – selv om det nok lyder lidt banalt – at det ikke er noget, Gud har fundet på for at gøre livet surt for os, men for at beskytte livet, herunder sexlivet.

Du skriver, at din kæreste gerne vil i gang med sex, mens I stadig er unge. Nu ved jeg ikke, hvor gamle I er, men sex bliver ikke dårligere eller kedeligere med alderen. Så med mindre det handler om, at I er ved at være for gamle til at kunne få børn, er der ingen grund til at forhaste jer.

I mellemtiden vil jeg råde jer til at bruge krudtet på at overveje, om I vil giftes med hinanden. Og her er det godt nok at tale med nogen om sagen, for det er en stor beslutning. Og lad mig tilføje – selv om du ikke spørger om det, og selvom emnet egentlig ikke er velegnet til at drøfte på nettet – at et af de seriøse problemer i den forbindelse er, at du er kristen, mens hun ikke er. Al erfaring siger nemlig, at i sådan et parforhold er der altid én af parterne, der omvender sig – enten lærer den, der ikke er kristen, Jesus at kende, og ellers kvitter den kristne troen, ofte langsomt og næsten umærkeligt.

Jeg gætter på, at I har talt en del om kristendommen. Hvis I har, så fortsæt med det, og hvis ikke, så begynd på det! – find ud af, om hun er interesseret i at blive kristen, og hvis ikke, så hvorfor. Jeg er klar over, at det lyder hårdt at sige, at jeg ikke synes, du skal gifte dig med dit livs store kærlighed, hvis hun ikke er interesseret i at blive kristen. Det ved jeg heller ikke nok om din situation til at kunne sige, om jeg synes. Men lad mig i hvert fald sige, at prisen for at gøre det kan blive uhyggelig høj, hvad enten det på sigt fører til, at du dropper Gud, eller det fører til et ægteskab, hvor I ikke er fælles om troen på ham og om det evige liv.


Skrevet af:
Lillian Søes

Lagt på nettet 23.10.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også