17.05.2001 12:00 Alder: 23 yrs

Skrevet af:
Jan Frost

Hvordan er forholdet mellem dåben og troen?

I Romerbrevet 10,13 står der "Enhver som påkalder Herrens navn, skal frelses." Hvad menes der her? Er der en mening med dåb og konfirmation, hvis det at påkalde Herren er det der frelser os. Jeg har altid troet det at blive frelst når Jesus kommer også har noget at gøre med om man er døbt. Er det nok "bare" at tro på Jesus?

Du har helt ret. Det at blive frels har noget at gøre med det, at være døbt. Det siger Jesus helt klart i Mark. 16: ”Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.” Jesu stærke ord om dåbens nødvendighed til frelse skal ses i sammenhæng med, hvad Ny Testamente ellers lærer om dåben.

I dåben

- får vi del i syndernes forladelse ( Ap.G. 2,38)

- bliver vi genfødt til et nyt liv (Tit. 3,1-8)

- bliver vi indlemmet i Kristi lgeme (1. Kor.12,13).

Det er på baggrund af sådanne ord at dåben også kaldes for et nådemiddel. Dvs. et ydre, synligt middel, hvor igennem Gud giver os del i sin nåde. Guds nåde og gave til os er frelsen i Jesus. Og denne gave bliver vores gennem dåben.

Dette betyder ikke, at enhver, som er døbt, også automatisk er frelst. For Jesus siger: ”Den, der tror og bliver døbt, skal blive frelst”. Dåben er den måde, Gud giver os frelsesgaven på. Men troen er den måde vi tager imod gaven på. Troen er som to tomme hænder, der rækkes frem for at modtage frelsesgaven fra Gud. Derfor: uden tro, ingen frelse. Hermed ser vi, at troen og dåben er uløseligt bundet til hinanden. Og det er denne sammenhæng, vi skal huske, både når vi læser om troen og om dåben - hver for sig.

Ny Testamente taler stærkt om troens nødvendighed til frelse og det taler stærkt om dåbens nødvendighed til frelse. Men troen og dåben spilles aldrig ud mod hinanden, så man kan sige, at den ene er vigtigere end den anden . Tro og dåb er, ifølge Jesus ord, begge nødvendige til frelse.


Skrevet af:
Jan Frost

Lagt på nettet 17.05.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også