14.10.2015 11:43 Alder: 9 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Grin med døden

Jesus sammenligner høsten med verdens ende og dommedag. Det samme tema finder vi i halloween, hvor vi i stedet morer os over døden.


istockphoto

For lidt mere end et årti siden kendte de færreste danskere til halloween, denne sære blanding af høstfest, allehelgen og fastelavn. Men i dag er halloween - også i Danmark - én af de mest kommercielle folkefester og har gjort efterårsferien til den mest besøgte uge i Tivoli. Samtidig er produktionen af orange kæmpegræskar mangedoblet for at efterkomme behovet for lysende dødningehoveder.

Alle-helgen og samhein

Hvor den gamle kirkelige allehelgen-fest - 1. søndag i november - er en alvorlig mindedag for de døde, så er halloween i stedet en maskerade, hvor vi gør os lystig over døden. 

For de gamle keltere var dødefesten samhein (som er én af oprindelserne til halloween) forbundet med frygt, men for kirken og de kristne er allehelgen en dag hvor sorgen smelter sammen med håbet. En hyldest til det evige liv.

Jesus fortæller i Mattæus-evangeliet kapitel 13 en lignelse, hvor han sammenligner sig selv med en bonde, der sender sine engle ud for at høste. Høsten er verdens ende, siger han og understreger, at marken bærer både korn og ukrudt. Og ukrudtet bliver taget fra til brænde. Det er den alvorlige side af sagen. 

Den kristne maskerade

Men det glædelige budskab er, at døden er overvundet og derfor ikke længere skal skræmme os. Som Paulus senere siger det: "når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt: Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod?" (1. korintherbrev kapitel 15 vers 54)

Når vi fejrer halloween, så lad os gøre det i glæden over at døden er besejret og ikke længere har nogen magt. Ved troen på Jesus iklæder vi os udødelighed - vi fejrer ikke døden, men livet


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 14.10.2015

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også