25.03.2021 13:21 Alder: 3 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

En ikke så velforvaret grav

Det strider mod fornuften, at en grav pludselig skulle være tom uden indblanding fra andre end den døde selv

Jesus går ud af graven

Foto Kingrise fra Pixabay

"Og så var den hellige grav velforvaret. "Den talemåde hørte jeg en del som barn og ung. Jeg vidste, at det betød, at nu var der ingen grund til panik, nu var faren drevet over. 

Men hvad det var for en grav, det anede jeg ikke. Hvis man læser i T. Vogel-Jørgensen og Poul Zerlangs Bevingede ord, kan man få en forklaring. Eller rettere to. Den ene er, at det kan have noget at gøre med gravkirken i Jerusalem i gamle dage. At nu var den sikker. Den var under kristen kontrol – ikke under muslimerne. 

Den anden forklaring går nogle hundrede år længere tilbage, til den gang den hellige grav blev til. Det var den første langfredag aften, hvor den afdøde Jesus blev lagt i en grav. 

Velforvaret 

Hans modstandere sørgede for at sætte vagt ved graven, for at Jesus’ disciple ikke skulle komme og stjæle hans lig om natten. Og derefter løgnagtigt påstå, at Jesus var opstået fra de døde, sådan som han havde forudsagt, at han ville gøre. Der blev sat segl på den megastore sten for indgangen og indsat romerske soldater. 

Så var den grav da velforvaret. Men her kommer det lidt ironiske i det bevingede ord ind. For alle, der har læst videre i Bibelen, ved, at den så absolut ikke var velforvaret! 

Søndag morgen var stenen væltet til side, og graven var tom. Hvad var der sket? Ja, Bibelen beretter, at engle fjernede stenen og skræmte de romerske soldater, og at Jesus lyslevende viste sig for sine venner. 

Den beretter også om, at de romerske soldater blev bestukket til at sige, at de sov, mens Jesus’ tilhængere fjernede liget. Men det lugtede langt væk. Normalt ville ingen romersk soldat turde tilstå, endsige højt udråbe, at han sov på vagten. For det betød hans dødsdom. 

Tom grav 

Det kan aldrig bevises eller modbevises, at Jesus stod op af graven. Det vil altid være et spørgsmål om tro. 

Da jeg som ung kom til tro på det, indvendte flere af mine venner, at det da stred imod fornuften. Det synes jeg sådan set ikke var noget problem. Accepterer man tanken om en "Gud", så hører det da selvfølgelig med i pakken, at han er overnaturlig og kan gøre mirakler. Så for mig har det været ganske fornuftigt, at troen på Gud indebærer troen på ting, som fornuften ikke kan overskue. 

Det fedeste for mig er, at når Jesus stod op af graven, så indebærer det, at min grav heller ikke er min endestation. En dag vil han genskabe mig til evigt liv. Det er den kristne tro i sin kerne. Og tak for det.


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 25.03.2021

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også