15.08.2007 12:00 Alder: 13 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Kirken, dig og diakoni

Biskop Steen Skovsgaard har iværksat en kortlægning af sit stift, Lolland-Falster, med henblik på at finde ud, hvor og hvordan folkekirken kan afhjælpe social nød i stiftet, skriver Kristeligt Dagblad i dag. For diakoni er en kirkelig opgave. Men diakoni er ikke blot en opgave for folkekirken og de diakonale hjælpeorganisationer – alle kristne har et ansvar og en forpligtigelse overfor vores nødlidende medmennesker.

Diakoni er dit og mit ansvar

Det er ikke kirkens opgave at føre socialpolitik, og der er mange sociale opgaver, som kirken slet ikke er gearet til at klare hverken på organisatiorisk eller frivilligt plan. Men Steen Skovsgaards initiativ er med til at synliggøre, at kirken har et ansvar over for de socialt dårligt stillede i samfundet. Det ansvar er ikke forsvundet med, at mange sociale opgaver i dag per lov er kommunernes ansvar.

Derfor er Steen Skovsgaards initiativ uden tvivl et eksempel til efterfølgelse. Det er al anerkendelse værd, og uden tvivl nødvendigt, at nogen i Danmark gør en indsats for at få dannet sig et overblik over den sociale nød, hvor den er og hvordan den kan afhjælpes eller i det mindste lindres. Det er måske nok i udgangspunktet en kommunal opgave at kortlægge behovet, men det betyder ikke, at kirken ikke kan tage selvstændigt iniativ og gå foran. Det er nødvendigt at kirken retter fokus på de dårligst stillede i samfundet, fordi kristendommen uden diakoni er tom. 

Men et initiativ som det i Lolland-Falster må ikke stå alene. Det er også vigtigt, at vi i kirken får åbnet øjne og hjerter for, at der altid er brug for ekstra hænder og hjerter i det omfattende sociale og diakonale arbejde, som jo allerede findes indenfor folkekirken og de frivillige, kirkelige organisationer. For slet ikke at tale om at åbne øjne og hjerter for, at diakoni hører en kristens dagligdag til.

Diakoni er efterfølgelse

Ordet 'diakoni' er græsk og betyder 'tjeneste' og forekommer omtrent 100 gange i Det Nye Testamente. Det har efterhånden fået en ret snæver betydning i retning af at stå til rådighed for og yde hjælp til nødlidende mennesker, hvadenten de er syge, hjemløse, sultne eller ensomme. Det bibelske begreb har i virkeligheden en meget bredere betydning. I Matthæusevangeliet 20,26b-28 hedder det for eksempel: 

”Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener (diakon), og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl, ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene (gennem diakoni), men for selv at tjene (yde diakoni) og give sit liv som løsesum for mange.” (min ordforklaring i parentes) 

Begrebet diakoni er med andre ord et udtryk for kaldet til efterfølgelse af Kristus og til tjeneste på samme måde, som Gud blev menneske for at tjene menneskeheden. Det kan ikke afgrænses til at være en særlig social indsats – det er hele hovedsagen ved at kalde sig kristen: At leve i efterfølgelse af Kristus. Menighedsliv og det at være kristen hænger simpelthen uløseligt sammen med diakoni.

Diakoni er en opgave for kirken, ja, men den er også en personlig opgave og et personligt ansvar for hvert enkel kristen. Det er ikke en opgave, vi kan tillade os at overlade til ”professionelle” uden selv at involvere os. 

Vi er hver især kaldet til at møde vores medmennesker med hjælp, trøst og vidnesbyrdet om den gode hyrde i vores hverdag og vores nabolag. Den sociale – såvel som åndelige – nød i Danmark er ikke blot et den organiserede kirkes ansvar. Den er også mit personlige ansvar.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 15.08.2007

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også