14.01.2004 12:00 Alder: 20 yrs

Hvem er Helligånden?

STUDIE 5

Helligånden opfattes ofte som noget luftigt og udefinerligt. Især fordi vi ikke kan danne os et billede af ham på samme måde, som vi kan med personen Jesus. Bibelen beskriver næsten udelukkende Helligånden ved sine funktioner. Derfor forstår vi også bedst Helligånden ved at se hvad han gør og hvordan han virker.


Formidleren og talsmanden

Helligånden opfattes ofte som noget luftigt og udefinerligt. Især fordi vi ikke kan danne os et billede af ham på samme måde, som vi kan med personen Jesus. Bibelen beskriver næsten udelukkende Helligånden ved sine funktioner. Derfor forstår vi også bedst Helligånden ved at se hvad han gør og hvordan han virker.

Helligånden kan sammenlignes med vinden. Som vi oplever vindens virkning omkring os i fx. træernes bevægelser, uden at vi dog ser vinden selv, på samme måde kan vi se Helligåndens virkninger, mens ånden i sig selv er usynlig for os.

Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden.

(Johannesevangeliet 3,8)

Helligånden skaber tro

Helligåndens vigtigste funktion er at formidle Guds ord og skabe tro hos mennesker. Helligånden kaldes i den forbindelse også Guds talsmand. Jesus siger det sådan:

Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.

(Johannesevangeliet 14,26).

Helligånden er altså den der i dag gør Guds gerning på jorden. På denne måde viderefører Helligånden de gerninger som Jesus gjorde da han levede her på jorden.

Helligånden er Gud

Helligånden er Guds ånd og én af de tre personer som sammen udgør Gud. Han er ikke en lavere eller underordnet del af guddommen. Derfor døber vi også i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn (ikke navne).

Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

(Mattæusevangeliet 28,19)

Helligånden har ligesom Faderen og Sønnen været altid. Det antydes allerede i skabelsesberetningen hvor Gud siger:

Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!

(1 Mosebog 1,26)

Gud Fader har skabt os, Gud søn har frelst os og Gud Helligånd formidler dette for os mennesker. I Bibelen læser vi at Helligånden taler, lærer, hjælper, kalder, trøster og skaber. Altsammen personlige egenskaber. Helligånden er altså en personlig kraft med persons karakter.

Helligånden i os

Efter at Jesus er vendt tilbage til himmelen er han sammen med sin menighed på en ny måde. Han er ikke bare ét sted, men hos og i alle troende mennesker over hele jorden. Ja, han er nærmere hos os end han var hos disciplene i Israel for 2000 år siden. Han bor nemlig i os ved sin ånd - Helligånden.

Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?

(Paulus' 1. brev til Korintherne 3,16)

Helligånden får vi først og fremmest gennem dåben.

Vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke.

(Paulus' 1. brev til Korintherne 12,13)

Helligåndens funktioner

Men det er gennem troen at Helligåndens gerninger sker i os og ved os. Når vi lytter til Guds ord og modtager det i tro, da er det Helligånden som virker. Bibelen nævner en lang række opgaver som er Helligåndens. Han...

 • Skaber og opretholder troen (1 Korinterbrev 12,3)
 • Overbeviser om synd, dom og retfærdighed
  (Johannesevangeliet 16,8)
 • Vejleder os (Johannesevangeliet 16,13)
 • Herliggør Jesus (Johannesevangeliet 16,14)
 • Giver kraft til at vidne (Apostlenes Gerninger 1,8)
 • Udruster os til tjeneste (se nedenfor)
 • Virker tegn og undere (som fx på pinsedagen)

 

Vækst og kraft

Når Bibelen taler om hvad Helligånden gør i den troende, taler den dels om "Åndens frugter" og om "Åndens gaver".

Åndens frugt handler om at vores sind og karakter langsomt præges i retning af Jesu eget sindelag. Det handler om vækst i kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed osv.

Åndens gaver handler mere om kraft og er en individuel udrustning til at tjene andre mennesker med. Gud ønsker at de kristne skal "drives af Guds ånd" og tjene ham med åndskraft og ikke bare med håndkraft.

For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn.

(Romerbrevet 8,14)

Helligåndens gaver

Gud kalder til tjeneste og han udruster også selv til tjeneste. Den særlige udrustning vi får fra Gud er altid er knyttet sammen med opgaver. Bibelen kalder det også nådegaver for at understrege at der ikke er tale om flidspræmier eller gaver som vi på en særlig måde har gjort os fortjente til. Nådegaver gives til alle kristne.

Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn.

(Paulus' 1. brev til korinterne 12,4-7)

Bibelen omtaler bla. disse nådegaver:

 • profetiske evner
 • givertjeneste
 • omsorgsarbejde
 • helbredelse og forbøn
 • bedømme ånder
 • tungetale
 • undervisning

 

Næste studie | Tilbage til studieoversigt


Lagt på nettet 14.01.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også