10.05.2010 12:00 Alder: 8 yrs
Forfatterprofil

Fællesskab

6. søndag efter påske:

At være kristen er at være en del af et stort fællesskab, som rækker langt ud over det som fællesskaber ellers giver. Det er nemlig også et fællesskab med den største af alle: Gud og hans søn Jesus Kristus.

6. søndag efter påske:


Miniprædiken

At være kristen er at være en del af et stort fællesskab. Et fællesskab som rækker langt ud over det som fællesskaber ellers giver. Det, fællesskab man er en del af som kristen, er nemlig også et fællesskab med den største af alle: Gud og hans søn Jesus Kristus.

Være ét

Kort før Jesus blev korsfæstet, døde og opstod fra graven, beder han en bøn til sin far i himlen. Han beder om, at alle dem, som kommer til tro på ham, må være ét med hinanden og med Gud.

Jesus var selv Gud. Han var Guds søn. Jesus og Gud Fader er ét. Og det fællesskab, som de har med hinanden, vil han også drage os ind i, når vi tror på ham.

Jesus har givet det videre, som han har fået af sin far. Han ofrer sig på korset og dør, for at vi skal få del i herligheden hjemme i himlen. Han vil frelse os fra den straf, som vi har fortjent for det onde i os, og give os evigt liv uden sorg og død og ondskab.

Han giver sin kærlighed til os og ønsker, at den kærlighed også får lov til at være i det kristne fællesskab.

 

Prædikenteksten

Jesus sagde: "Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig."

"Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig."

"Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt."

"Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig; og jeg har gjort dit navn kendt for dem og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem."

Johannesevangeliet 17,20-26

Læs alle søndagens tekster her.

Bibelteksten er fra den autoriserede danske bibeloversættelse fra 1992


© Det Danske Bibelselskab 1992.

 


Forfatterprofil
comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også