31.01.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Siger Bibelen noget om racisme?

Står der i bibelen noget om racediskrimination? eller på anden måde beskrevet noget om forholdet mellem forskellige racer?

Svar:

Racediskrimination er et ord som i de fleste tilfælde dækker over det samme som racisme – det at man i negativ forstand forskelsbehandler mennesker på grund af den race eller den etniske gruppe, de tilhører.

At dele mennesker op i racer er noget vi gør mest på grundlag af visse ydre fællestræk, så som hudfarve, ansigtstræk og størrelse. Bibelen taler om os alle som mennesker, og selv om vi også i den bibelske historie møder forskellige folkeslag og sproggrupper, så er vi alle mennesker og deler de samme grundvilkår som mennesker, nemlig at vi er skabt – af Gud og i hans billede og til fællesskab med ham. Uanset udseende, folkegruppe og sproggruppe.

Guds folk og de fremmede

Så er det rigtigt, at Bibelen fortæller, hvordan Gud udvælger sig et folk, nemlig Israel og gør dem til redskab for det han gerne vil med alle folk – nemlig frelse og fællesskab. Men selv der, hvor Gud udvælger sig et folk, siger han, at det ikke er fordi det folk er noget særligt, og han understreger, at alle folk og hele jorden tilhører ham. Altså, at alle er lige over for Gud. Derfor formaner han også Israels folk til at tage sig godt af de fremmede som bor i blandt dem. Det er er der rigtig mange eksempler på. Jesus henviser også til det, som en af de kendetegn, der må følge Guds børn, hvor om man ved dommens dag kan sige. “Jeg var fremmede, og I tog imod mig.” I det hele taget bryder Jesus igen og igen med samtidens forskelsbehandling af forskellige mennesker, pågrund af race, sprog, tro eller stand.

Alle er lige

Man kan måske sige, at Bibelen deler alle mennesker op i to grupper: Israel og så alle de andre. Eller jøder og hedninger, hvor det at nogle er hedninger først og fremmest betyder, at de ikke er jøder. Opdelingen siger ikke noget om kvaliteten af den ene gruppe frem for den anden eller værdien af den ene frem for den anden i forhold til Gud. Gud udvælger Israel, det jødiske folk, for at gøre dem til et redskab for den frelse og velsignelse Gud ønsker alle mennesker skal få del i – for alle er vi Guds skabninger og som sådan lige.

Før der i Bibelen tales om folkeslag og om jøder og hedninger, taler den om mennesker. Og mennesker er vi alle, før vi kan deles op efter, hvordan vi ser ud, hvor vi bor eller hvilket sprog vi taler. Og det er mennesker, Gud har skabt, mennesker han elsker og mennesker han vil frelse. Der i ligger der også et budskab om, hvordan vi kan og skal betragte hinanden og behandle hinanden.


Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Lagt på nettet 31.01.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også