06.08.2004 12:00 Alder: 20 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Kan man blive fri for synd?

I Første Johannesbrev 3,6-10 og 24 og også i Første Johannesbrev 5,18, står der at en kristen / enhver som er født af Gud ikke synder. Hvordan hænger det sammen med at der andre steder i Bibelen står at alle synder? Og hvad betyder det med tilgivelsen. Jeg synes det er som om man får at vide at man skal bede om tilgivelse hver gang man har gjort en ny synd. Er ens synder da ikke en gang for alle slettet ved troen på Gud? Er det nødvendigt at lægge hver enkelt synd frem for Gud for at få tilgivelse? Og hvad med de synder man ikke bemærker man begår? Og hvad hvis man begår en synd og pludselig dør og ikke når at bede om tilgivelse?

Svar:

Hvordan skal jeg egentlig forholde mig til det med synd og tilgivelse i mit liv? Kan vi slippe af med synden? Det er et helt centralt og utrolig vigtigt emne du her har fat i.

Synd - mangel på tro

Hvad er synd? Bibelens korteste svar på det spørgsmål er: “At vi ikke tror på Jesus” (Johannesevangeliet kapitel 16 vers 10). Eller sagt mere generelt: synd er alt det, der ikke vil Gud og Guds vilje. Adam og Eva syndede ved ikke at ville adlyde Gud - de troede de var klogere end ham. Og siden har det været sådan for alle mennesker: dybest set vil vi bestemme over vores liv selv. Vi vil ikke tro på Gud, altså anerkende ham som Herre og tilbede og elske ham og hinanden.

Det viser sig så i rigtig mange ubehagelige ting: egoisme, ligegyldighed overfor andres nød, mangel på kærlighed, krig, tortur, vold, menigsløshed o.s.v.

Alle mennesker er syndere - se f.eks. Romerbrevet kapitel 3 vers 23. Og det er ikke sådan, at vi neutrale indtil vi gør en synd igen - vi er hele tiden syndere, altså mennesker, der ikke af os selv elsker Gud og hinanden.

I Guds tilgivelse 24 timer i døgnet

Guds frelsesplan er klar nok - lad os tage slutningen på den første prædiken. Den holdt Peter Pinsedag. Han talte om Jesus og om, at mennesker er syndere - der faktisk har slået Jesus ihjel. Og så spørger folk: "Hvad skal vi gøre?". Peter svarer: "Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave."(Apostlenes Gerninger kapitel 2 vers 38). I dåben bliver jeg Guds barn og Helligånden tager bolig i mig. Fordi Jesus betalte for mig på korset, kan jeg være tryg på, at jeg altid - 24 timer i døgnet - lever i Guds tilgivelse som hans elskede barn.

Det nye skal vokse

Og Helligånden har skabt noget nyt i mig. Noget, der elsker Gud og elsker andre mennesker. Mit liv som kristen går bl.a. ud på at lade dette nye vokse og lade det gamle syndige blive svagere. Alt dette står rigtig mange steder i Bibelen - jeg nævner ikke henvisninger nu, men jeg vil gerne gøre det, hvis du har brug for det.

En kristen kan godt se, at al synd  er noget skidt. Og derfor er det helt naturligt, at når synden i mig har lavet noget skidt, så gør jeg to ting: jeg beder Gud om tilgivelse og jeg beder om hjælp til ikke at gøre det igen!

Fadervor – tryghed

Jesus har lært os, at vi dagligt skal bede Fadervor - og her beder vi jo både om tilgivelse og om hjælp mod fristelser.

Der står ingen steder, at man skal kunne sætte navn på og bekende al sin synd. Det er også umuligt - ingen af os kan fuldt ud fatte, hvor meget vi faktisk svigter de andre og hvor meget vi mangler i at elske Gud af hele vores hjerte! Så: det, vi bliver opmærksom på, er det klart, at vi beder Gud om tilgivelse for. Men vi står hele tiden midt i Guds tilgivelse - også for alt det, vi ikke får bedt særligt om tilgivelse for. I Fadervor beder vi om tilgivelse for det hele på én gang - og så kan vi ellers bare tage de ting frem, vi bliver opmærksom på. Ofte minder Helligånden os om noget, der skal tages fat på: måske har vi ladet være at hjælpe en person, eller vi har bagtalt en anden, eller... Og så er det vigtigt at få det gjort op.

Johannes' pointe

Det er alt det Johannes skriver om i sit første brev, som du også citerer fra. I Johannes` første brev kapitel 1 vers 5-10, slår han flere ting fast:

1: vi er alle syndere! Hvis nogen siger, at de ikke har syndet, ja så er det løgn!

2: Vi skal vandre i lyset - vi skal lade Guds lys vise os den gode vej og afsløre synden i vores liv.

3: Den synd, der bliver afsløret, skal bekendes for Gud - og så vil Gud tilgive den og rense os!!!

Så det er altså helt 100% at Johannes regner med, at vi kristne synder.

Så det, han skriver i kapitel 3, kan ikke betyde, at vi kristne aldrig synder - så ville manden jo modsige sig selv!

Hvad mener han så? Indrømmet - mange teologer har bakset rigtig meget med dette brev. Det er lidt svært at få knækket koderne og forstå Johannes helt. Jeg vil springe alle mellemregningerne over (du kan få dem senere, hvis du vil) og bare kort skrive hvad jeg tror er løsningen:

Det nye og det gamle

I Johannes` første brev kapitel 5, vers 4 står: det, der er født af Gud overvinder "verden" (her betyder "verden" det onde). Som født af Gud (det sker i dåben ved troen - som nævnt ovenfor) er vi en ny skabning. Og denne nye skabning, det Helligånden har skabt i os, synder ikke! Det elsker Gud af hele sit hjerte! Det elsker de mennesker, det møder! Den der er født af Gud, synder ikke!

MEN: selv om man er født på ny af Gud, så er man jo stadig også det gamle jeg, og det er desværre en synder - og kan aldrig blive andet! Derfor er den kristnes liv en kamp mellem det nye (der skal fodres, så det bliver stærkt) og det gamle (der skal jordes på alle måder). Det skriver Bibelen også rigtig meget om.

Kort sagt

Vi er alle syndere og det bliver vi ved med at være hele livet. Men ved dåb&tro skaber Gud et nyt jeg i mig, og det synder ikke, men elsker og tro! Og livet bliver så en kamp mellem de to. Det gamle menneskes synd skal hele tiden bekendes og bekæmpes. Men vi står altid i Guds tilgivelse.

Derfor behøver vi heller ikke at være bange for pludselig at dø uden at have fået bekendt de sidste 3-4 synder. Guds tilgivelse dækker hele mig, hele tiden. Men hver gang jeg bliver opmærksom på en konkret synd, så skal den bekendes og bekæmpes.

Ja, dette skulle have været et kort svar :-). Men det er som nævnt et helt central og utrolig vigtigt emne - så jeg synes ikke, det kunne gøres kortere. Spørg endelig videre, hvis der er mere...


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 06.08.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også