10.11.2004 12:00 Alder: 20 yrs

Skrevet af:
Kerstin Hoffmann

Kan akupunktur forenes med kristendom?

Hvordan bør man som kristen forholde sig til akupunktur? Hvad skal man gøre hvis man er blevet behandlet med akupunktur? Hvordan skal man forholde sig til akupunktur brugt rent medicinsk, f.eks. som smertelindring i forbindelse med en fødsel?

Svar:

Akupunktur og taoismen

Akupunktur er en del af den traditionelle kinesiske medicin (TCM), der bygger på taoismen, en flere tusind år gammel kinesisk religion, som er hedensk og har rod i okkultisme. Tao har to ansigter - yin og yang. De er hinandens modsætninger, men alligevel et. I modsætning til Bibelens lære om lyset og mørket, om Gud, der har overvundet Satan, lærer taoismen, at det gode og det onde udspringer af samme kilde, den universielle livsenergi chi. I hele universet er chi til stadighed i bevægelse mellem polerne yin og yang. I den menneskelige krop flyder chi angiveligt i tolv usynlige meridianer, der hver især har forbindelse til forskellige organer. Meridianerne har ikke nogen fysisk baggrund - det er ikke nerve-, blod- eller lymfebaner.

Sundhed og kosmisk livsenergi

Ifølge dette østlige menneskesyn opnår man sundhed gennem erkendelse, åbenhed og modtagelse af den kosmiske livsenergi. Sygdom fremkaldes af manglende balance i energisystemet, der kan skyldes en forkert levevis i dette eller et tidligere liv. Vejen til sundhed består derfor i at genoprette harmonien og få energien til at flyde frit. Dette gøres bl.a. ved akupunkturen, hvor man stikker forskellige typer af tynde nåle ind i kroppen på særlige steder langs de usynlige meridianer (akupunkturpunkter).

Hvordan virker akupunktur?

Der er tre mulige forklaringer på, hvordan akupunktur virker:

1: Ved okkult påvirkning. I østen har akupunkturen overlevet som behandlingsmetode i over 2000 år fordi den virker! Den østlige mystik har skabt en stor åbenhed over for det overnaturlige, der gør befolkningen modtagelig for spiritistisk påvirkning fra behandlere. Dette er antagelig den vigtigste forklaring på, hvorfor akupunkturen i østen i alt faldt indtil videre kan fremvise langt større behandlingssucces end i vesten.

2: Ved placeboeffekt. Det er et kendt medicinsk fænomen, at en fast tro på, at en behandling virker, i sig selv er nok til at fremkalde en effekt. Dette forstærkes af det personlige engagement og den personlige interesse, der ofte karakteriserer alternative behandlere til forskel fra behandlere i det traditionelle system, hvor tidspres og sterile omgivelser kan virke skræmmende.

3: Ved rent fysiologiske mekanismer. Ved smertelindring er der en oplagt medicinsk forklaring på akupunkturens effekt, nemlig at nålenes påvirkning af nerverne i huden afleder/blokerer for smerteimpulsen. Det er det man oplever, når man puster på en finger, der har været i klemme og som den fødende oplever når manden masserer hende over lænden under veerne. Der er ingen medicinsk forklaring på andre akupunkturresultater end de smertelindrende. I den vestlige verden er der fortrinsvis lavet undersøgelser af den smertelindrende effekt. Et pilotprojekt på Skejby Sygehus har for nylig vist, at 67% oplever positiv smertelindring ved akupunktur under fødsel.

Hvordan forholde sig som kristen?

Traditionel kinesisk medicin bygger på et hedensk menneskesyn og dette at lade sig behandle med klassisk akupunktur er at underlægge sig en anden magt end Guds. Som kristen er man ikke upåvirkelige overfor det menneskesyn behandlingen udspringer af - og slet ikke i det øjeblik behandlingen evt. virker, for hvem vender man da sin taknemmelighed imod, og hvis råd vil man da følge?

Behandlingen har ikke kun til formål, at give klienten en konkret fysisk helbredelse, men også at give en åndelig, helhedsorienteret helbredelse. Behandlingen fører derfor ofte flere andre elementer med sig - meditation, massage og f.eks. en kostplan - som alle har det formål at genoprette, rense og give energien frit løb. Resultatet kan være, at man blive fanget i et net af handlemønstre og en ensidigt fokusering på sig selv.

Er det din situation, da bed Gud om tilgivelse, og bed Ham om igen at være Herre i dit liv. Hvis du oplever vanskeligheder ved bøn og bibellæsning, da kontakt din præst eller en anden sjælesørger, der kan hjælpe dig fri af den påvirkning, du har været udsat for.

Men hvad så med smertelindring f.eks. under en fødsel?

Paulus skriver til Timotheus: “For alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak; for det helliges ved Guds ord og ved bøn.”

Gud har skabt os med en evne til at lindre smerte, og om dette gøres med hånden, med et varmetæppe eller med små nåle er ikke det afgørende. Det afgørende er, “at det helliges ved Guds ord og ved bøn”. Det er altså ikke nålene, men den åndelige dimension, der gør forskellen - om vi kan bruge det eller ej.

Danske akupunkturudøvende jordemødre har ikke taget afstand fra TCM, selv om den kun betragtes som teknik og ikke som religion. Men spørgsmålet er, om dette kan adskilles og om det er muligt at gennemskue den påvirkning det giver. Mange fødende kvinder oplever ikke kun at blive tilbudt akupunktur, men også at der under fødslen afspilles New Age musik og gives zoneterapi. En sådan atmosfære vil jeg fraråde enhver fødende at opsøge.

Modsat vil en læge/jordemor, der lader sit arbejde “hellige ved Guds ord og bøn”, kunne bruge akupunkturnåle på lige fod med alt andet apparatur på fødestuen til hjælp og lindring for sine patienter. ( De vil ikke forklare behandlingen med at kroppen skal åbnes for den kosmiske livsenergi). Problemet er selvfølgelig, at de færreste skilter med disse holdninger, men i den situation kan et konkret spørgsmål afklare meget.

Hvordan man skal stille sig i det enkelte tilfælde må derfor være en personlig vurdering, men er du usikker, så lad nålene være, så overbevisende resultater giver de trods alt heller ikke.


Skrevet af:
Kerstin Hoffmann

Lagt på nettet 10.11.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også