16.01.2014 00:00 Alder: 10 yrs
Kategori: jn-svar
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Hvorfor forbød Jesus nogle at fortælle om sine undere?

I Mattæusevangeliet kapitel 5 kan man læse om Jesu helbredelse af Jarius' datter. Til sidst står der at "Jesus befalede dem strengt, at ingen måtte få dette at vide,...". Hvorfor vælger Jesus at befale dem ikke at videre fortælle dette fantastiske under videre?

Svar:

Det er et godt spørgsmål, som bibellæsere op gennem alle tider har stillet sig selv.

Både ja og nej til at fortælle

Vi ser, at Jesus ved en del lejligheder gør undere, som han bagefter forbyder folk at fortælle om. Samtidig bruger både han selv og hans disciple netop disse undere som argument for, at han virkelig er Guds Søn! (fx Lukas 11,20). Og efter Påske og Pinse bruger Jesus gennem Helligånden tydeligt underne til at bekræfte, at disciplene taler på hans vegne (ApG 14,3). Så det er ikke fordi mennesker ikke måtte vide, at Jesus udfører overnaturlige undere. Så hvorfor sagde han så ved flere lejligheder, at man ikke måtte fortælle det videre? 

Skal først fortælles i rette tid

Det mest nærliggende svar er: det var for tidligt! Jesus trådte offentligt frem i ca tre år. Det er i den første del af denne periode, at han prøver at holde sin identitet lidt hemmelig. Flere af hans bemærkninger tyder på, at han er nødt til at holde lidt lav profil i begyndelsen for ikke at provokere hans fjender for meget. Han havde brug for de tre år, inden fjenderne fik lov at få en fuld provokation, hvor de henrettede ham. Havde rygtet om ham allerede fra begyndelsen spredt sig med voldsom kraft i hele landet, havde det måske været svært at nå at få tre år, inden hans fjender vurderede, at han var så stor en trussel, at de måtte slå ham ihjel. Trods Jesu formaninger kunne mange alligevel ikke tie stille (fx Markus 7,36). Og derfor ser vi også gentagne gange, at Jesu fjender diskuterer, om de kan blive ved med at lade Jesus gå frit rundt – se fx Johannes 11,45 – 57.

Guds kærlighed er ikke bare PR

Der kan også have været en grund mere til, at Jesus nogle gange prøvede at tysse på folk. Det kan være, at han ville vise dem, at hans undere ikke alene var PR-stunts. Han helbredte ikke en syg mand alene for derved at vise, at han var Guds Søn. Han helbredte også den syge mand simpelthen fordi han gerne ville hjælpe ham!


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 16.01.2014

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også