15.06.2004 12:00 Alder: 20 yrs
Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Hvorfor er Bibelen uklar?

Hvordan kan det være at bibelen ikke taler klart om dåb når det er sådan en vigtig ting i kristendommen? Eller hvad med nadver? Disse to ting er jo nogle af grundene til at der er splittelse og til at der er forskellige trosretninger. Hvorfor har Paulus ikke med nogle få sætninger sat klare linier for noget sådant. For dåb og nadver er jo nogle af de vigtige ting i vores tro.

Svar:

Ærgerlige stridspunkter

Tak for dit spørgsmål. Jeg forstår meget godt din undren over, at det Nye Testamente ikke på forhånd har afklaret alle de stridspunkter, vi i dag lider under. Det er lidt ærgerligt! Og man kan godt fristes til at tænke, at vi havde sluppet for en masse ballade, hvis Paulus havde talt noget klarere om f. eks. dåb og nadver (men ved nærmere eftertanke: Det lykkes jo også kristne at misforstå og komme op at slås om alt det, det Nye Testamente taler klart om! Så selv om han havde afgjort et par stridspunkter mere på forhånd, så havde vi nok fundet ud at forvride det også - eller fundet på noget andet at slås om! Sandheden er nemlig nok desværre den triste, at vi dybest nede hverken er interesseret i sandheden eller i fred med hinanden. Det er det, der ligger i at være syndere, at være født som fjender af Gud!).

Om dåb i Bibelen

Nå, men så til dine konkrete spørgsmål: Først det om dåben.

Du skriver, at Bibelen ikke taler klart om dåb. Det forstår jeg nu ikke rigtigt. Måske tænker du på, at Bibelen ikke taler klart om barnedåb / voksendåb; og dét kan jeg til dels forstå. Det er i hvert fald rigtigt, at vi godt kunne have brugt bare en enkelt, klar sætning i retning af: "Og så skal I forøvrigt huske at døbe jeres børn!" eller "Og så må I selvfølgelig ikke døbe børn, der ikke selv kan forstå eller udtrykke sig!". Men det har vi ikke.

Men vi har heller ikke en enkelt, klar sætning, der siger, at Jesus er Gud på samme måde, som Faderen er det - eller at Faderen, Sønnen og Ånden er een Gud og ikke tre. Men det er konklusioner, vi må drage, når vi har læst hele det Nye Testamente igennem og holder de forskellige udsagn om Gud sammen med hinanden. Det er klart nok! - men det kræver lidt arbejde at stykke det sammen.

Sådan er det også med spørgsmålet om barnedåb og voksendåb. Egentlig mener jeg, at det er klart nok, hvis man læser hele det Nye Testamente igennem og så holder de forskellige udsagn sammen. Det er klart nok, men kræver et stykke arbejde. Det har jeg skrevet en lille bog om: "Hvad Bibelen faktisk siger om barnedåben"; den kan du låne på biblioteket.

For sagen er jo den, at det Nye Testamente siger utroligt meget om dåben!

a. Det Ny Testamente siger soleklart, at hvis ikke man tror på Jesus, bliver man ikke frelst! – uanset hvor døbt man er! Jesus siger, at "Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes" (Mark 16,16). Overalt taler NT om, at hvis man falder bort fra troen på Jesus, så falder man ud af nåden, og så går man fortabt. Det hjælper ikke spor, at man er døbt.

b. Det Ny Testamente bruger ikke desto mindre meget stærke udtryk om dåben som den måde, hvorpå Gud frelser den enkelte af os:

"Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer" (1 Pet 3,21). Han siger altså lige ud, at det er dåben, der frelser os!

"Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv." (Rom 6,3f).

"'Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.' Nikodemus sagde til ham: 'Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?' Jesus svarede: 'Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige'." (Joh 3,3-5).

"Hvorfor tøver du? Rejs dig og lad dig døbe og få dine synder vasket af, idet du påkalder Herrens navn!" (ApG. 22,16). Dåben er altså i stand til at vaske vore synder af ...

"Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri" (Ef. 5,25-27). Dåbsbadet gør os altså fuldkomne over for Gud ...

Han "frelste ... os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig; det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser" (Tit. 3,5). Døben genføder og fornyer os altså ved Helligånden!

Alt det er der ikke noget uklart ved!

Om nadver i Bibelen

Tilsvarende om nadveren: Det er sandt, at der er mange uenigheder om nadveren mellem kristne. Men det betyder ikke nødvendigvis, at Bibelen taler uklart om nadveren. Det betyder desværre nok snarere, at selv det klare har vi svært ved at bøje os for og tage til os. Læg mærke til, at du selv - fuldstændig rigtigt! - skriver i dit spørgsmål, at dåb og nadver er nogle af de vigtige ting i vores tro. Men hvor har du nu det fra? Det har du jo fra det Nye Testamente. Det er ikke noget, du selv har fundet på. Alligevel er det jo slet ikke alle kristne, der vil give dig ret i det. Mange vil mene om dåben og nadveren, at det er noget helt ligegyldigt. På trods af, at Bibelen siger noget helt andet.

Så det handler ikke bare om at kunne forstå det, Bibelen siger om dåben og nadveren - det handler lige så meget om at være lydig imod det! Det handler om at lade Bibelen tale i stedet for at spekulere sig frem. Så tror jeg, at der er mange flere ting, der vil vise sig at være klarere i Bibelen, end vi måske tænker os.


Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Lagt på nettet 15.06.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også