01.09.2000 12:00 Alder: 24 yrs
Kategori: Kristenlivet, Menneskelivet

Skrevet af:
Ellen Kappelgaard

Hvordan forholder kristne sig til dødsstraf og krig?

Hvordan forholder man sig som kristen til dødsstraffen og til ordene om "øvrighedens ret til sværd". Herunder også deltagelse i krig?

Svar:

Jeg vil forsøge at besvare spørgsmålene kort.

Om dødsstraffen:

Som du måske ved, var dødsstraffen direkte påbudt som en straf for visse forseelser i Det gamle Testamente (2.Mos.21,12f). Hvordan skal vi som kristne se på den form for straf? Der er ikke umiddelbart noget i Det Nye Testamente, som forbyder dødsstraf (se f.eks. Matt. 26,52, som muligvis taler om at det kan ske). Vi må skønne i denne sag, som i så mange andre, ud fra det kristne menneskesyn, som vi lærer ud fra hvordan Gud ser på det enkelte menneske og dets enestående værdi.

Dødsstraf er en usigelig hård - og uafvendelig - straf. Man kan jo ikke ændre på den dom, når den først er eksekveret, heller ikke selv om man finder ud af at dommen var forkert! Modsat må vi også indse, at livsvarigt fængsel (som er alternativet i DK) også er en meget hård dom med stor fare for at nedbryde mennesket - men igen: i denne situation kan man blive benådet, eller evt. fundet uskyldig, hvis retssagen senere skal gå om. Så mon ikke det er at foretrække, hvis vi skal vælge?

Om "øvrighedens ret til sværd", står der allertydeligst i Romerbrevet kap 13,vers 4. "De er Guds tjenere" står der videre. Øvrigheden har fået ret og pligt til at sørge for, at vi lever i et godt land med retfærdighed. Da mennesker (også du og jeg) desværre ikke kun er gode og retfærdige, har øvrigheden fortsat ret og pligt - fra Gud - til at sørge for, på trods af menneskets ondskab og manglende visdom, at sørge for retfærdighed og fred. Det kan indebære straf! Det kan også indebære krig! Derfor kan en kristen også gå med i krig, når øvrigheden beder ham om det!

Men... desværre er al krig i verden slet ikke sat i værk af øvrigheder, der sørger for fred og retfærdighed. Derfor kan en kristen - også når det gælder krig - være nødt til at sige fra, nogle må flygte for at undgå at komme med i en uretfærdig krig - andre kan nøjes med at lade være at melde sig.

Dette kan ikke blive uddybende nok. Jeg vil anbefale dig at læse dels i en bibelkommentar til Romerbrevet kap. 13 (f.eks. Bibelværk for menigheden, bind 15, Lohses forlag), dels i en kristen etik om disse spørgsmål, som f.eks. Aksel Valen-Sendstad: Kristen Etik. Lohses forlag.

Håber dette alt i alt vil give dig klaring på spørgsmålene. Må Gud velsigne dig.


Skrevet af:
Ellen Kappelgaard

Lagt på nettet 01.09.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også