15.06.2020 12:21 Alder: 4 yrs
Kategori: jn-svar

Skrevet af:
Carsten Vang

Hvad menes, når Bibelen taler om svingninger?

Vi har læst i Mosebøgerne og set en masse forskrifter om "svingninger" med kødstykker o. a. Vi er nu nået til 4. mosebog kapitel 8, hvor der tilsyneladende "svinges" med levitterne... Hvad menes der med "svingninger"?

Svar:

Ved flere typer ofre skulle præsten "svinge" en bestemt del af offerdyret for Guds ansigt. Det gjaldt for eksempel måltidsofferet.

Når israelitten kom til helligdommen og ville bringe et måltidsoffer, skulle præsten modtage bryststykket fra det slagtede dyr og foretage en svingning med dette bryststykke foran Herrens ansigt (3 Mos 7,30.34).

"Svingning" vil sige at løfte det relevante stykke offerkød op og i en svingende bevægelse med kroppen frem og tilbage præsentere offerstykket for Gud. "svingningen" udtrykker, at dette stykke kød fra måltidsofferet nu overgives til Gud.

Mens den ofrende spiser måltidsofferet sammen med sin familie, bliver bryststykket overgivet til Gud gennem "svingningen". Præsten fik så bryststykket og måtte spise det bagefter (7,34). Men det var afgørende, at præsten først foretog svingningen med dette offer-stykke, inden han tog kødet til sig selv.

Kødet skulle præsenteres for Gud og overgives til ham. Så fik præsten symbolsk offerkødet fra Gud og måtte spise det, mens den ofrende spiste resten af måltidsofferet sammen med sin familie.

Også ved andre typer ofre blev dele af offerdyret overgivet til Gud gennem "svingning", f.eks. indsættelsesofferet (3 Mos 8,27).

Da israelitterne blev opfordret til at give deres guld- og sølvsmykker som en frivillig offergave til Herren (2 Mos 35,22), kom mange af dem med ringe, spænder og smykker af guld, og de foretog en "svingning" med det for Herren, dvs. de overgav disse ting til Herrens tjeneste og til brug for konstruktionen af ørkenhelligdommen (tabernaklet).

I 4 Mos 8,6-20 skal levitterne indvies til deres tjeneste ved ørkenhelligdommen. De skal renses for synd og urenhed gennem et renselsesoffer og ved at blive stænket med renselsesvand. De indvies til tjenesten ved, at Aron (Moses' bror) og hans to sønner "foretager svingningen med dem" for Herrens ansigt (8,11.13.15. 21).

Meningen er klar nok: Levitterne skal gennem denne bevægelse overgives til Herren. Men hvordan Aron i praksis har foretaget denne "svingning" med levitterne, siger teksten ikke noget om.

Har han taget et stykke fra indsættelsesofferet og svinget med det som et symbol på levitterne? Har han skrevet navnene på levitslægternes overhoveder på et stykke træ og svinget med dette foran Herren? Vi ved det desværre ikke.

Aron har i hvert fald foretaget en bestemt liturgisk handling på vegne af levitterne, hvor han har løftet noget op, så alle i Israel kunne se, at Aron foretog den rituelle svingning med levitterne og på den måde overgav dem helt til Herren. Levitterne skulle være "levende ofre" for Gud, sådan som Paulus siger det om os kristne i Rom 12,1.


Skrevet af:
Carsten Vang

Lagt på nettet 15.06.2020

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

No tags in list

Læs også