04.02.2016 12:02 Alder: 8 yrs
Kategori: jn-svar
Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Hvad mener Bibelen om transpersoner?

Hvad mener bibelen om mænd, der skifter køn og bliver til kvinder - altså en transperson? Og hvad mener bibelen om transvestitter?


Svar:

Tak for dit spørgsmål. Jeg oplever, at dette blandt andet er blevet aktuelt igen, fordi der sættes fokus på det i medier, og at der i 2014 trådte en lov i kraft om juridisk kønsskifte. Loven havde til hensigt at komme personer med uoverensstemmelse i deres køn i møde.

Hvad siger Bibelen, spørger du. Jeg tror kun, at der er et bibelvers, som direkte siger noget om det – især om transvestitter. Det står i Femte Mosebog kapitel 22 vers 5: ”Kvinder må ikke bære mandsdragt, og mænd må ikke gå i kvindeklæder. Herren din Gud afskyr enhver, som gør den slags.”

Dette udtrykker den grundholdning i Bibelen, at man er blevet givet et køn fra skabelsen, som man ikke skal lege med. Både i skabelsesberetningen og f.eks. hos Paulus i Ny Testamente bliver det understreget, at Gud har skabt os som mand og kvinde. Det kommer til udtryk i vores køn og adfærd. Det mener jeg, at vi kan fremhæve, som Bibelens overordnede syn på køn – og som svar på dit spørgsmål.

Problemer med kønnet

Hvad så, hvis man ikke oplever sig hjemme i sit køn, eller hvis man nu er skabt tvekønnet (hermafrodit) eller kæmper med sit køn og får foretaget en kønsskifteoperation?

Så vidt jeg kan skønne, er der ikke direkte en facitliste i Bibelen med svar på dette. Det er uden tvivl nogle som bliver skabt som hermafrodit. Og hvilket køn er man så? Eller nogen kæmper så meget med ens kønsidentitet, at uoverensstemmelsen mellem ens biologiske køn og oplevede køn bliver for stor, og man skifter køn.

Når det gælder sidstnævnte tilfælde, tror jeg ikke, vi kommer uden om, at psykologiske (og evt. sociale vilkår i ens liv) har betydning for, hvad der kommer til at styre i ens oplevelse af sin køns identitet.
 
Jeg kan se i et tidligere svar på Jesusnet om dette emne, at tidligere missionssekretær i IM Johan Schmidt Larsen er citeret for dette:

”Transseksualitet er primært et identitetsproblem som er opstået i opvæksten og den tidlige barndom. Selv om der er en række forskelle i forhold til en homoseksuel orientering, er det dog nogle af de samme problematikker som gør sig gældende for transseksualitet og transvestisme: Et ufuldkomment forhold til forældrene eller andre nøglepersoner og en deraf manglende bekræftelse af kønsidentiteten.

Overordnet er det betænkeligt at gribe ind i Guds skaberordning ved fysisk at ændre på den måde vi er skabt. Vi er rent fysisk skabt som enten mand eller kvinde. Forsøger vi at ændre på dette, går vi Skaberen i bedene. Desuden kan vi langt fra være sikre på, at et menneske der gennemgår en kønsoperation bliver lykkelig med sin nye identitet. Man løser ikke et identitetsproblem gennem hormonbehandling eller kønsoperation. Der er i stedet brug for terapi, og et godt og omsorgsfuldt bagland/netværk (venner og pårørende) som kan støtte bære med i den meget vanskelige og måske også smertelige proces der ligger foran.”

Ikke færdige svar

Måske kan der være tilfælde, hvor den transseksuelle faktisk er det andet køn, end hvad vedkommende kønsorganer viser. Som sagt er der ikke direkte et skriftsted i Bibelen mod kønsskifte, men det må nøje ses i lyset af, at vi er skabt med et køn – mand og kvinde – og at det ikke er tilfældigt. Derfor er der i sådanne situationer brug for samtaler med såvel en læge som en præst og/eller anden faglig rådgiver, så man ikke foretager sig en forhastet beslutning.

Kønsskifte uden rådgivning

I det lys er jeg uforstående over for den nugældende mulighed i det danske samfund med ”juridisk kønsskifte”, hvor man kan skifte køn på papiret ved et par klik på en hjemmeside i løbet af et halvt år uden videre vejledning eller samtale.

Hele denne problematik i samfund og kirke og med et syn for kirkens ansvar i mødet med transseksuelle kan du læse i rapporten ”Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstem¬melsen!

Når det gælder rådgivning ellers, vil jeg henvise til Foreningen Agape.


Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Lagt på nettet 04.02.2016

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også