27.05.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Kategori: rel-pinse
Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Hvad er tungetale?

Kan I forklare på helt almindeligt dansk og uden noget "hokus pokus", hvad tungetale er for noget? Jeg har læst lidt om det, men jeg forstår det ikke rigtig. Hvad er det egentlig for noget? Og hvad sker der helt konkret?


Svar:

NTs beskrivelse af tungetale

Du spørger om hvad tungetale er - sådan helt konkret. Måske er en af grundene til, at det ikke er så enkelt at få et helt konkret svar, at det faktisk er flere ting – når vi ser på, hvordan det omtales i Det Nye Testamente (hvor det iøvrigt slet ikke omtales så meget, som man nogle gange kan få indtryk, i forhold til det fokus man sætter på det)

Lyde, der ikke er et menneskeligt sprog

Skal man sådant helt mekanisk sige, hvad tungetale er, kan det måske beskrives som ”lyde der kan minde om et menneskeligt sprog, men som ikke er det”. Lydene er i sig selv ikke forståelige, og som fænomen kan man sige, at også andre religioner kender til former for tungetale. I en kristen kontekst hører det hjemme i forbindelse med bøn og hengivelse til Gud og samtalen med ham.

I afslutningen på Markusevangeliet hedder det, at det er et af de tegn, som skal følge dem, der tror. ”De skal tale i nye tunger” uden at det så nærmere forklares, hvad det vil sige.

Eksempler på forskellige former for tungetale

I Apostlenes gerninger læser vi om det tre steder – uden at det på hvert af de tre steder betyder det samme.

1. I Apostlenes Gerninger kapitel 2 beskrives Pinsedag i Jerusalem. Det er en helt speciel begivenhed, hvor disciplene talte på sprog, der nok var nye for dem, men som var kendt af andre folk omkring dem. Det betød, at de fik høre historien om Jesus på deres eget sprog, så de kunne forholde sig til den.

2. I Apostlenes Gerninger kapitel 10 – som man kan kalde for hedningernes pinse– hedder det også at hedninger fik Helligåndens gave og talte i tunger. Om det betyder, at de talte et sprog som andre forstod (sådan som I Ap.G 2) eller et som var uforståeligt (som i Korintermenigheden) siges ikke.

3. Det samme gælder det sidste sted i Ap.G. kapitel 19 vers 6, hvor det også bare hedder at de talte i tunger og profeterede.

Diskussion om tungetale i Korinth

Paulus diskuterer tungetale i Korintherbrevet kapitel 12-14, men ellers ikke. Enten fordi det ikke var et problem, eller fordi det ikke blev praktiseret. Diskussionen handler om, hvordan forholdet bør være mellem tungetale (som man ikke forstår, hvis ingen "oversætter" det) og så profetisktale (som er forståelig tale. )

Forskellen på tungetale og profetisk tale

Måske kan man sige, at den tungetale, som det drejer sig om i Korinth (og som vel også er den, du spørger efter) er en måde at tale til Gud på - altså en måde at bede på, og som kan tjene til personlig opbyggelse, mens profetisk tale er til mennesker og derfor hører hjemme i en menighedssammenhæng. Det gør tungetalen ikke – med mindre den tolkes (hvad der åbenbart også kan ske), men så er det snarere en anden form for profetisk tale.

Tungetale er først og fremmest en del af bønnens væsen og er en gave, som Gud har givet nogle mennesker til deres liv sammen med ham og som et element i samtalen mellem det enkelte menneske og Gud.


Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Lagt på nettet 27.05.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også