01.06.2015 14:39 Alder: 9 yrs
Kategori: jn-svar
Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Hvad er et sandt kristent fællesskab?

Hvad er et sandt kristent fællesskab ifølge Bibelen?

Svar:

Kære Emma

Tak for dit gode spørgsmål.

”Hvor er det herligt, når brødrene sidder sammen.” Sådan begynder Salme 133 i Salmernes Bog i Gammel Testamente sin hyldest til fællesskabet. I salmen bruges der to billeder, som beskriver det kristne fællesskab. I fællesskabet er Gud nær, som olien der hældes over Arons hoved, og Gud giver liv i dette fællesskab, som duggen der falder på bjergets side.

To kendetegn

Her har du nogle vigtige kendetegn på et kristent fællesskab. Det består dels af kristne brødre og søstre, som samles for at leve i Guds nærvær og dels er det et fælleskab, som næres og virker på grund af Guds nåde og holder sig til Guds ord.

I bibelsk forstand kan man lidt enkelt tale om to former for kristent fælleskab. En smal definition, hvor det handler om den lokale menighed, og en bred definition, hvor det handler om kristne, der samles om et liv i Gud og for Gud.

I sine breve skriver apostlen Paulus en del om, hvordan menigheden skal være og have sin adfærd, og hvad det er godt for menigheden at have af kundskab om kristenlivet (fx Romerbrevet kapitel 12-16 eller 1 Korintherbrev kapitel 12-15; du kan også læse om den første menighed i Apostlenes Gerninger kapitel 2,42-47).

Måske du synes, at den brede definition er meget bred? Det er nok sandt, men det skyldes, at der ikke er en bestemt formel for, hvordan et kristent fællesskab tager sig ud. Et sandt kristent fællesskab kan være at finde i en fodboldklub, strikkeklub, i en familie osv.

Disciplenes fællesskab

Et af de kristne fællesskaber, man kan spejle sig i fra Bibelen, er disciplenes fællesskab. I Johannesevangeliet giver Jesus sine disciple et bud om, hvordan folk kan vide, at de er hans disciple – hans fællesskab: ”Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden”.

Centrum i ethvert sandt kristent fællesskab er Gud og hans kærlighed til os, og at vi lever i den kærlighed til både Gud og hinanden.

Vil du gerne læse mere om, hvad der kendetegner et kristent fællesskab, så vil jeg anbefale dig at læse en artikel skrevet af Ellen Esmarch. Du finder den her


Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Lagt på nettet 01.06.2015

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også