12.08.2003 12:00 Alder: 21 yrs
Kategori: Kirken

Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Hvad er en grundtvigianer?

Jeg kunne godt tænke mig at vide præcis hvad en grundtvigianer er. Jeg er selv IM'er og bor i et sogn hvor de fleste præster er grundtvigske. Jeg har fået mange korte og upræcise svar, så jeg håber i kan svare mere konkret.

Svar:

Gid man kunne give et kort og præcist svar, men Grundtvig spændte selv meget vidt og derfor er der også mange slags grundtvigianere. Man kan skelne mellem 3 slags grundtvigske:

1) Gammelgrundtvigske. Den gruppe holder fast ved klassisk kristen tro - bekender altså troen på Gud og Jesus. De er meget tro mod kirken og gudstjenesten og sakramenterne - og lægger mest vægt på det, idet de ikke som Indre Mission lægger vægt på fælles bibellæsning og møder udenfor gudstjenesten. Ikke at de gammelgrundtvigske ikke læser Bibelen - som regel er de bibeltro - men gudstjenesten er det centrale for dem. Desuden er de som regel meget kulturåbne, med interesse for kulturelle, nationale og politiske spørgsmål.

2) Folkelige grundtvigianere. Den gruppe er også meget kulturåbne, og ofte også meget engagerede i højskole- og friskoleverdenen. De er med i alle mulige folkelige foreninger, mens det ligger mere tungt med det kirkelige. Mange kommer i praksis slet ikke i kirke, og personligt fromhedsliv i hjemmet ligger dem som regel helt fjernt.

3) Tidehvervs-grundtvigianere. Det er mest præster, der er med i denne gruppe. De lægger vægt på, at man som præst skal være en del af sognets folkelige liv. Der må ikke sættes skel mellem troende og ikke-troende i et sogn, for alle er under Guds dom og alle kan i kirken komme under Guds nåde. Da der ingen forskel er på mennesker, skal der heller ikke drives mission eller iværksættes særlige kirkelige aktiviteter i et sogn - for det vil betyde, at nogen tror, de er bedre eller frommere end andre. Statskirken er for dem et godt system, fordi staten garanterer, at kirken ikke bliver overtaget af de, der tror, de er fromme.

Som du kan se, kan det være meget forskelligt, hvad der ligger i at kalde sig grundtvigsk.


Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Lagt på nettet 12.08.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også