31.03.2005 12:00 Alder: 19 yrs

Skrevet af:
Poul Hoffmann

Har vi overset en viden om Jesu slægtskab?

Jeg har læst/hørt at det kun er familie der kan få udleveret henrettede i det "gamle" Palastina, så det tyder på at Josef af Arimatæa er i familie med Jesus, er han det og hvordan? Der er påstande om at Maria Magdalena fødte Jesus barn og kaldte hende Sarah, end videre er der fraktioner der siger at der var/er to messias der er født på samme tid en af Davids og en af Arons slægt. Er Jesus ikke af begge slægter Davids efter Josef og Arons efter Maria? Nu kan det vel tænkes at Jesus både er/var menneskesøn og Guds søn, og som menneskesøn kan han meget vel have formeret sig. Gud behøver ikke at lave børn han sender Helligånden til de børn han ønsker skal modtage den, ikke sandt? Hvorfor blev Maria Magdalena den første der genså Jesus, fordi hun var/er hans kone?

Svar:

Om udleveringen af Jesu legeme

Oprindelig lod romerne de korsfæstede blive hængende på korset i nogen tid til skræk og advarsel og smed siden resterne af dem ud som affald, men fra kejser Augustus´ tid - og det var jo på den tid, at Jesus blev født - blev det almindeligt, at ligene blev udleveret til slægt og venner til begravelse.

I øvrigt kunne Pilatus som statholder nærmest give hvem som helst tilladelse til hvad som helst, og efter alt at dømme var det kun i sin egenskab af rig og indflydelsesrig rådsherre, at Josef af Arimatæa fik Jesu legeme udleveret. Havde han været i familie med Jesus, ville det sikkert være nævnt i evangelierne.

Forestillingen om to Messias'er

Det er rigtigt, at der i nogle jødiske kredse var en forestilling om, at der skulle komme to messias´er, én af Juda stamme og Davids slægt og én anden af Levi stamme og Arons slægt. Man tænkte, at Messias jo skulle overtage både konge- og ypperstepræsteværdigheden, og fandt ikke, at det kunne opfyldes i én og samme person. Efter hjemkomsten fra det babyloniske fangenskab havde Israel også haft både kongeslægtningen Zerubbabel og ypperstepræsten Josva til at stå for genopbygningen.

Jesus er konge og præst

Og ja, der kan godt have været aronitisk blod i Maria og dermed i Jesus. Hun var en slægtning til Elisabeth, Johannes Døbers mor, som var af Arons slægt. Men slægtskabet mellem Maria og Elisabeth kan sagtens tænkes anderledes, og Hebræerbrevet gør meget ud af at forklare, at Jesus var af Juda stamme - kongestammen, Davids stamme - og netop ikke havde nogen adkomst til det levitiske/aronitiske præstedømme. Jesus er derimod er både konge og præst på Melkisedeks vis, altså den Melkisedek, der helt tilbage i Abrahams dage var konge i Jerusalem og præst for Gud den Højeste (1. Mos 14, 18-19).

Det var før der fandtes nogen Levi og nogen Juda, nogen Aron og nogen David; Jesus er ikke kun Israels konge og ypperstepræst, men hele verdens, alle menneskers, den, der har al magt i Himlen og på jorden.

På den måde hænger al profeti og al opfyldelse fint sammen.

Maria Magdalena og Jesus

Jeg vil henvise dig til et tidligere svar:

Kunne Jesus have været gift?


Skrevet af:
Poul Hoffmann

Lagt på nettet 31.03.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også