01.09.2000 12:00 Alder: 22 yrs

Har Bibelen to forskellige skabelsesberetninger?

Jeg læste på jeres side med spørgsmål et svar til én, der spurgte om, hvorvidt man skulle tage Bibelen bogstaveligt. Svareren mente, at det skulle man. Jeg har derfor et spørgsmål dertil: Hvis Bibelen skal tages bogstaveligt, så forstår jeg ikke, hvorfor der er to skabelsesberetninger. Så vidt jeg ved, er 1. skabelsesberetning skrevet i det babyloniske fangenskab. Gud skilte vandene (for at skabe liv). Vandene i det babylonske fangenskab var mig bekendt Tigris og Eufrat, som ofte gik over deres bredder og medførte store ødelæggelser. Vand var derfor ofte en plage. I 2. skabelsesberetning (som mig bekendt blev skrevet mens jøderne var et frit folk, som bestod af nomader) lod Gud en flod udspringe af Eden; vandet var her livgivende. For nomadefolket var vandet en nødvendighed. Altså: Hvorfor 2 skabelsesberetninger hvis Bibelen skal tages bogstaveligt? 

Svar:

Jeg ønsker at have samme tilgangsvinkel til Bibelen, som den Jesus praktiserede. Og det synes jeg med god ret, man kan kalde at tage bibelen bogstavelig. Dette gælder også dens første to kapitler, som omhandler verdens skabelse. Hvorvidt man så vil opdele dette afsnit i to dele eller ej, er ikke afgørende i den sammenhæng.

Derimod er det unægtelig rigtigt, at der bliver et problem, hvis der i det, du refererer til som 2. skabelsesberetning (kapitel 2 fra vers 3b), findes noget, som strider imod 1. beretning. For man kan naturligvis ikke tage Bibelen bogstaveligt, hvis den indeholder uforenelige oplysninger. Men det mener jeg bestemt heller ikke, er tilfældet. Tværtimod finder jeg, at kapitel 2 uddyber og fortsætter skabelsesberetningen fra kapitel 1.

Bibelens skabelsesberetning giver sig ikke ud for at besvare alle de spørgsmål, vi har vedrørende verdens tilblivelse. Jeg kan ikke forklare, hvorfor Gud har valgt at åbenbare det netop sådan, som det er præsenteret i 1. Mosebog kapitel 1 og 2 (bemærk i den forbindelse, at der også er andre steder i bibelen, der siger noget vigtigt om skabelsen, f.eks. indledningen til Johannes Evangeliet). Men min erfaring er, at det bestemt går an at tage Bibelen (inklusive det, den har at sige om verdens tilblivelse) bogstaveligt. Faktisk synes jeg, at f.eks. den historisk-kritiske tilgangsvinkel til den ofte giver anledning til langt flere problemer.

Med ovenstående har jeg ikke besvaret alle aspekter af dit spørgsmål. Blandt andet har jeg ikke sagt noget om forfatterskab og tilblivelsestidspunkt for skabelsesberetningen. Lad mig i stedet henvise dig til noget litteratur, som langt mere fyldestgørende besvarer disse og andre relaterede spørgsmål: Jeg har i et tidligere svar foreslået bogen "Livet blev til" af E. H. Andrews udgivet på Credo forlag. Samme forlag har udgivet bogen "Skabelse og videnskab" af Gary E. Parker og "Skrift og åbenbaring" (flere forfattere). De kan sikkert findes på biblioteket.

 

Svarpanelet på jesusnet.dk


Lagt på nettet 01.09.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

No tags in list

Læs også