08.02.2016 12:58 Alder: 8 yrs
Kategori: jn-svar
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Forudsiger GT Judas' forræderi?

Blev det forudsagt i Det Gamle Testamente, at Judas ville forråde Jesus? Og var Judas' forræderi en del af Guds frelsesplan?


Svar:

Det sidste af dine to spørgsmål er delvist besvaret i nogle af de svar vi har liggende i vores svararkiv på jesusnet.dk:

Gud brugte Judas i sine planer på samme måde, som han er i stand til at vende alle onde gerninger til noget godt. Men det var ikke noget Judas var tvunget ud i. Og selv da han havde forrådt Jesus havde han stadig muligheden for at vende tilbage og bede Jesus om tilgivelse. Men det gjorde han desværre ikke.

Peter forrådte også Jesus, da han i ypperstepræstens gård afsvor ethvert kendskab til Jesus, men han vendte tilbage og han angrede sin synd mod Jesus - og blev tilgivet. Det ville Judas helt sikkert også være blevet, hvis han havde bedt om det.

Med hensyn til forudsigelsen i Gammel Testamente, så tænker du sikkert på stedet i Apostlenes Gerning kapitel 1 vers 15 - 20, hvor apostlen Peter taler om, at de må udvælge en anden discipel til at afløse Judas. Her siger Peter:

»Brødre! Det skriftord måtte gå i opfyldelse, som Helligånden gennem Davids mund forud har sagt om Judas, der viste vej for dem, som anholdt Jesus. v17  For Judas regnedes med til os og havde fået sin lod i denne tjeneste. v18  Han købte sig en mark for de penge, han havde fået for sin ugerning, men han styrtede på hovedet ned og sprængtes, så alle hans indvolde væltede ud. v19  Og det blev kendt af alle Jerusalems indbyggere, så at den mark på deres sprog blev kaldt Hakeldama, det vil sige Blodmarken. v20  For i Salmernes Bog står der skrevet:

      Hans bolig skal blive øde,
      ingen skal bo i den,
og:
      En anden skal overtage hans embede."

Forudsigelserne, som Peter henviser til er fra Salmernes Bog kapitel 69 v 26 og 109 v 8. Her står dog ikke noget om Judas og heller ikke noget om én som skal forråde Jesus. Der er altså ikke her tale om en specifik forudsigelse af Judas' forrædderi, men om en mere generel dom over dem som svigter og forråder andre.

Peters ærinde er heller ikke så meget at sige noget om Judas forræderi, men mere at understrege, at det er nødvendigt med én der kan træde i Judas' sted. Og det gør han ved at henvise til steder i Skriften (Gammel Testamente) som taler om noget tilsvarende. Det er således ikke en profeti han henviser til, men en (eller flere) begivenheder som kan sammenlignes med den situation de nu står i. 


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 08.02.2016

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også