03.09.2004 12:00 Alder: 20 yrs
Forfatterprofil

Er det omvendte kors satanismens symbol?

Hvorfor er det lige, at det omvendte kors er henvendt til den sataniske tro?! Såvidt jeg har fået fortalt, var der en person (kan ikke huske navnet), der valgte at blive korsfæstet omvendt. Hvad har det dog med satanismen at gøre?! Jeg er ikke selv satanist, eller kristen for den sags skyld.. er bare betaget af det omvendte kors, det er en nytænkning af det almindelige kors, som i mine øjne er for trivielt... jeg mener.. man ser jo det almindelige kors overalt, men det er kun hos få, viljestærke mennesker man ser det omvendte kors, og det betyder ikke at de personer der bærer dem er satanister, de kan være ligeså normale mennesker som jer. Jeg kender mange der er betaget af det "forbudte" omvendte kors... f.eks. også mig.

Svar:

Når du nævner noget med "en person, der valgte at blive korsfæstet omvendt", er det sikkert apostelen Peters martyrdød du har hørt om. Da han blev henrettet ved korsfæstelse, bad han ifølge overleveringen om at blive korsfæstet med hovedet nedad, da han ikke anså sig for værdig til at dø i samme stilling som Jesus. Og hans ønske blev imødekommet.

Dette har absolut intet at gøre med den brug, der nu gøres af det omvendte kors. Det er virkelig et satanistsymbol, selv om de, der bruger det, måske ikke altid selv er klar over det. For nogen er brugen af det omvendte kors sandsynligvis motiveret af en trang til at bryde med den almindelige udbredte brug af det kristne kors, som nogen, ligesom du, måske finder lidt småkedelig og triviel. Men tankegangen bag det omvendte kors er, at det - meget logisk - i alle henseender skal repræsentere det modsatte af det kristne kors.

Symboler og signaler

Det kan man for sin egen skyld naturligvis vælge at være fuldstændig ligeglad med, og vælge at betragte det som et sejt eller modigt smykke. Men man må se i øjnene, at symboler er signaler i sig selv – og dét må man forholde sig til. Så man kommer ingen vegne med at sige, at satanister ikke har patent på det omvendte kors, ligesom det heller ikke ville give mening at sige, at kristendom ikke har patent på det opretstående kors. Det er et symbol i vores kultur, og dermed ladet med signaler.

Kors med modsætninger

Det kristne kors er symbol på og minde om Jesu stedfortrædende død og hans sejr over dødens og satans magt. Kristendommen står for kærligheden med alt sandt og godt og smukt. Det kan man blive overbevist om ved at læse Det Nye Testamente. (At de kristne ikke altid har levet op til det, er en anden sag.) "Religionen" bag det omvendte kors står for modsætningen til alt dette – prøv blot at sætte ord på det.

Vi har her i svararkivet et mere uddybende svar på, hvad satanisme står får.klik her for at læse dette svar.

For det menneske, der bekender sig til Gud i Kristus, er korset et vidnesbyrd om, at Jesus døde i selvhengivende kærlighed, en stedfortrædende død. Det var gennem Jesus død på korset, at jeg som menneske kan modtage frelsen til et evigt liv. Ny Testamente kalder det et liv i "en uudsigelig glæde" og en ”fred, som overgår al forstand".

Det menneske, der forkaster Gud i Kristus og bekender sig til Satan, afskærer sig fra frelsen og er fortabt til et evigt liv i det modsatte.

Sjov eller alvor

Jeg mener ikke at Satanismen og dens symboler er noget, der kan leges med. Mange gange når det omvendte kors optræder blandt andre satanistiske graffiti-smørerier på en kirke o.l., er der sikkert blot tale om "fandenivoldske" drengestreger. Men er man først begyndt at håne kristendommens symboler, risikerer man at ens hån og provokationer udvikler sig til en modvilje mod kærligheden, det gode og glæden. I stedet bliver det de mørke kræfter man lader sig inspirere af, og det kan være mere end svært at slippe ud af det igen.

Du har fået det indtryk, at det "kun er hos få, viljestærke mennesker, man ser det omvendte kors". Jeg mener, det er en stor misforståelse. Der er enten tale om mennesker med en overfladisk holdning til symboler, hvor man i virkeligheden ikke aner hvad symbolet står for, eller mennesker, der for ramme alvor har valgt det sataniske, og det må man jo så gøre op med sig selv, om man betragter det som viljestærkt og forbilledagtigt. Jeg er ikke i tvivl om hvad jeg mener.

Jeg vil stærkt ønske for dig, at du kunne blive mere interesseret i at finde ud af, hvad det sande kristne kors står for, udfordre dig selv, være ærlig og mærk efter om det er dét indhold, du vil lade dig inspirere af: Kærligheden, glæden, sandheden, det gode og det smukke.

Hvis det er dét, så kan du med stor fred lade alle spekulationerne om det omvendte kors med de stik modsatte værdier ligge. Det er et valg. Men det er et vigtigt valg.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 03.09.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også