17.02.2014 00:00 Alder: 10 yrs
Kategori: jn-svar
Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Er der fejl i Jesu slægtstavler?

I Mattæusevangeliet 1:17 står der at der er 14 slægtsled fra kong Davids tid og indtil folket blev ført bort til Babylon.

Men mellem led 6 (Joram) og led 7 (Uzzija)kan jeg i 2.Kongebog læse at der er Jorams søn Ahazja og Jorams kone (Atalja) som selvfølgelig ikke tæller med. Men der er også Ahazjas yngste søn Joahs og derefter Amatzja Inden Uzzija. Altså 3 led som er sprunget over, hvorfor?

1. Har jeg misforstået noget?
2. Har Mattæus lavet en fejl ?
3. eller har han bevist undladt dem for at få det til at passe med 14 led?


Svar:

Du spørger til Matthæus' version af Jesu slægtstavle og undrer dig over, at der synes at være uoverensstemmelse mellem det Matthæus skriver, og så det vi kan læse i 2. Kongebog. Og så spørger du også om dette er en fejl, eller det er bevidst fra Matthæus’ side.

Jeg tror det er det sidste. En sådan slægtstavle kan ved første øjekast se ud som bare en opremsning af navne, men der ligger masser af teologi og betydning i den, både i den måde den er delt op på, 3 x 14 (eller 3 x 2 x 7 hvor 7 er tallet på det hellige og det fuldendte), og i hvilke personer, der er kommet med, og hvilke der er udeladt. Vi kunne jo også sammenligne med den slægtstavle, som Lukas nævner og se forskelle her. Lukas begynder med Jesus og arbejder sig helt tilbage til Adam.

I v. 17 konkluderer Matthæus, at der er 14 slægtsled fra Abraham til David, 14 fra David til eksilet og så 14 igen fra eksilet til Jesu fødsel. For at få det til at passe er vi nødt til at tælle både Josef og Maria med. Så også her er der et "problem".

Mere end en slægtstavle

Evangelisterne fortæller historien om Jesus, men de vil altid mere end fortælle historie. De vil forkynde med henblik på, at mennesker skal komme til tro på Jesus. Derfor vinkler de også fortællingen om Jesus forskelligt, alt efter hvem de selv er, og hvem de skriver til.

Gennem slægtstavlen hos Matthæus får vi Israels historie i en meget forkortet udgave. Men for Matthæus er det vigtigt, at beretningen om Jesus sættes ind i den store historie og ikke læses løsrevet for den frelseshistorie, som Bibelen indtil nu har fortalt. Der sker noget nyt med Jesu komme, men det er samtidig fortsættelsen og fuldendelsen på det, Gud indtil nu har gjort – gennem Israels folk.

Det handler om Jesus

Vi får gennem slægtstavlen fortalt, at Jesus er jøde, af Davids slægt og at han er opfyldelsen på løftet til Abraham. Derfor er han både Davids søn og Abrahams søn. Faktisk nævnes David og Abraham i kronologisk omvendt rækkefølge, men det er heller ikke en tilfældighed. Jesus er Messias og af den kongeslægt, som Messias skulle fødes ind i. Han er jødernes Messias. Men han er også opfyldelse af Guds løfter til fædrene – givet til Abraham, og de løfter gjaldt alle folkeslag, altså også os, der ikke er jøder. 

På den måde gør Jesu slægtstavle det helt klart, hvilken identitet Jesus har, og hvordan historien om ham fortsætter og fuldender den frelseshistorie, som Det Gamle Testamente fortæller. 

Vi kunne også nævne de fire kvinder som er kommet med i Jesu slægtstavle. Hver på deres måde siger de også noget om, hvem Jesu er og hvorfor han blev født. 


Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Lagt på nettet 17.02.2014

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også