27.10.2020 14:31 Alder: 4 yrs
Kategori: jn-svar

Skrevet af:
Steen Frøjk Søvndal

Bør man blive døbt i Jesus' navn eller i faderens, sønnens og helligånden?

Bør man blive døbt i Jesu navn eller i faderens, sønnens og helligåndens? Jeg har nemlig læst mig frem til at der er meget uenighed i hvilket navn man skal blive døbt. Nogle siger man skal blive døbt i Jesu navn ellers er man ikke frelst og nogle omvendt. Jeg går ud fra at hvis man bliver døbt i en folkekirke så er det nok i faderens, sønnens og helligåndens navn?

Svar:

Kære spørger

Mange tak for dine gode spørgsmål. Jeg har prøvet at samle spørgsmålene lidt og svarer hermed:

Med fare for at blive misforstået (men se herunder) – vil jeg for det første svare, at selve formen for dåben ikke er det helt afgørende. Jeg hører i dine spørgsmål en stor interesse i selve ordlyden og måden, det foregår på.

Det kan være vigtigt, men det vigtigste er, at Gud handler i dåben og frelser et menneske fra fortabelsen ind i kærlighedsfællesskabet med ham. Når det er sagt, så er formen for dåben, som det praktiseres i de kristne kirker, et forsøg på at gøre, som Jesus og apostlene opfordrer os til.

En kristen dåb er i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Dåben går helt tilbage til Jesus selv og hans udsendelse af disciplene kort tid efter hans opstandelse fra de døde. Jesus sagde dengang: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn” (Matthæusevangeliet kapitel 28, vers 19).

Når Jesus selv befalede det sådan, så bliver det meget selvbestaltet at bruge andre formuleringer eller bevidst at omgøre Jesus' ord. I Folkekirken bruges altid disse ord ved dåben.

I Apostlenes Gerninger i Bibelen er der en situation i kapitel 8, hvor nogle ”kun” er døbt i Jesus' navn, og det medfører, at apostlene kommer fra Jerusalem for at lægge hænderne på dem og således fuldføre dåben i den treenige Guds navn.

-  Dåb i Jesus' navn: Jo, en dåb er også i Jesus' navn. Det giver ikke mening at døbe i Faderens og Helligåndens navn eller på anden måde at udelade Jesus.

-  Til sidst vil jeg nævne en huskeregel, som jeg lærte i dogmatik: Gud har bundet os til dåben, men han har ikke bundet sig selv til dåben. Det betyder, at for forældre vil det være helt naturligt at lade sit spædbarn døbe, når muligheden byder sig, og der ligger et stort ansvar i at holde sit barn væk fra dåben, når nu Gud dér vil frelse barnet.

På den anden side kan Gud frelse uden om dåb (hvis barnet fx døde inden man nåede at døbe, eller hvis man lever i områder i verden, hvor det er forbundet med livsfare at lade sit barn døbe.

Jeg håber, disse svar kaster lys over dine spørgsmål.


Skrevet af:
Steen Frøjk Søvndal

Lagt på nettet 27.10.2020

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

No tags in list

Læs også