01.11.2002 12:00 Alder: 21 yrs
Kategori: Menneskelivet

Skrevet af:
Astrid Baun

Advarer Bibelen imod intriger?

Jeg vil gerne have et svar/bud på, hvad bibelen siger om intriger. Der er så meget ondt forbundet med intrigerne, og det kan simpelthen ikke passe, at bibelen ikke advarer imod dem. Jeg møder det på mit arbejde næsten hver dag og jeg ser hvor mange der lider pga. det. Man er ikke i stand til at opnå resultater, fordi dem, der kører intriger, ødelægger det hele (og alligevel "overlever"). Jeg vil gerne have så mange skrifter som mulig om, på hvilken måde man advarer os imod intriger i Bibelen og gerne et bud på, hvordan man skal forholde sig til intriger.

Svar:

Ja, det er ondt og gør ondt, når en arbejdsplads er præget af intriger. Og ved intriger forstår jeg: bagtalelse, antydninger, løgne, forviklinger, man bliver spillet ud mod hinanden.

Du beder om bibelhenvisninger, der handler om dette problem, og det vil jeg prøve at nærme mig nedenfor. Men først vil jeg overveje, sammen men dig, hvad de kan bruges til:

- En mulighed er, at vi kaster bibelordene som skyts imod den/dem, der skaber intrigerne: "Dér kan du bare se, hvad Bibelen siger om det, du gør!"

- En anden mulighed er, at vi med udgangspunkt i disse ord beder Gud om ydmyghed, kærlighed og visdom til at modsige den/dem, der skaber intrigerne.

- Endnu en mulighed er, at vi bruger Bibelens ord til selvransagelse og spørger: I hvilken grad gør jeg mig selv skyldig i disse forhold? (Mattæusevangeliet 7,1-5, s. 865).

Jeg mener selvsagt ikke, at den første mulighed er rigtig. - Jeg ved ikke, hvad du har tænkt med at finde ord fra Bibelen til dit problem. Hvis du arbejder på en kristen arbejdsplads, kunne det jo være, du har et håb om at føre en samtale, ud fra disse bibelord. Sådan at I som kristne brødre og søstre, i fællesskab kan finde forståelse og forsoning med udgangspunkt i Guds ord. Måske er det en måde at forsøge at løse problemet.

Det kan også være, at der ikke kan opnås resultater ad den vej. Så kan jeg anbefale, at du kontakter en psykoterapeut med speciale i arbejdsplads-problemer. Nogle af disse er kristne. De arbejdet nok ikke ud fra bibelsteder, men de har en kristen livsholdning. De annoncerer bl.a. "Indre Missions Tidende" (Indre Missions Hus, tlf. 8227 1224) og "Tro og Mission" (Luthersk Missionsforening, tlf. 4824 4476).

Og så til den egentlige besvarelse: Det ottende af "De ti bud" lyder: "Du må ikke vidne falsk mod din næste" (2. Mosebog 20,16, s. 73). Det at sige hele eller halve løgne - eller komme med antydninger - om andre, er en del af intrigerne.

Jakobsbrevet (s.1110ff) indeholder meget stof til eftertanke om det indbyrdes forhold mennesker imellem. Kap. 3 handler om tungens magt: "Tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand; også tungen er en ild" (v. 5-6). V. 14ff: "Men hvis jeres hjerte rummer bitter misundelse og selvhævdelse, så lad være med at prale og lyve sandheden noget på". - Misundelse og selvhævdelse kan meget vel være baggrunden for intriger. Kap. 4 v. 11: "Bagtal ikke hinanden, brødre". Bagtalelse og sladder er dræbende for forholdet mellem mennesker.

Galaterbrevet kap. 5 (s. 1066) har et afsnit om Kødets lyst og Åndens frugt (fra v. 13): "Hvis I bider og slider hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt!" (v. 15). "Kødets gerninger er: ...fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid..." (v. 19f). "Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed...." (v. 22).

Du kan selv fortsætte med at finde relevante bibelsteder ved at se på henvisningerne i noteapparatet, der er på hver side. Lad mig slutte mit svar ved at citere endnu nogle ord fra Galaterbrevet kap. 5: "...tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord: Du skal elske din næste som dig selv`."


Skrevet af:
Astrid Baun

Lagt på nettet 01.11.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også