01.12.2010 12:00 Alder: 13 yrs
Forfatterprofil

Skal vi hade vores familie?

I Lukasevangeliet 14,26 står der: »Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel....« Nu er jeg klar over Jesus ikke lærer os at hade hverken os selv eller vores forældre. Men hvad er grunden til at Lukas skriver som han gør? Jeg har forsøgt mig med nogle sammenligninger, eksempelvis Genesis 29:30b og Lukas 16,13 og tænker på at det græske miseo ’hade’, måske ikke nødvendigvis betyder ’hade’ i alle situationer, men måske ’elske mindre’?? Hvad er jeres forklaring?

Svar:

Ordene fra Luk 14,26 er de første ord i en lille tale, som Jesus holder til den store skarer, der følger ham (se Luk 14,25-35).

Jeg vil komme med nogle punkter:

1. Slår du op i græske ordbøger, ser man at ordet betyder 'had'. Uden omsvøb, og uden noget med 'at elska mindre'. Det betyder had.

2. Hvordan giver det så mening, at Jesus sig at vi skal hade, når han på andre tidspunkter, siger: "I har hørt, at der er sagt: › Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige." (Matt 5,43-45)?

3. Og hvordan giver det mening, at vi skal hade endog vort eget liv, når han ellers siger: "Du skal elske din næste som dig selv." (Matt 19,18b, 22,39b), som jo forudsætter, at vi skal elske os selv?

4. Når du så tager fat i Luk 16,13: "Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon." og 1 Mos 29,30b: "han elskede Rakel højere end Lea.", så er du tæt på der, hvor jeg også ender - nemlig i GT. Hvordan denne 'omvej'?

Ifølge Tormod Engelsviken og Svein Granerud (to norske teologer, der har skrevet en kommentar til Lukasevangeliet), så ser vi i GT, at ordet 'hade' betyder 'elske mindre', og på Jesu tid talte man ikke i samfundet græsk, som NT er skrevet på, men aramæisk, som ligger tæt på hebraisk. I en lignende sammenhæng (udsendelsestalen) i Matt 10,37 siger Jesus: "Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd."

Klart svar til sidst: Du spørger 'Hvad er grunden til, at Lukas skriver som han gør?' Mit korte svar er: Fordi sådan sagde Jesus det den dag! Men så man spørge videre: 'Hvorfor sagde Jesus så sådan?'

Jeg tror han sagde det fordi han ville kalde mennesker til tro, men han ville ikke lokke dem til tro. I Det foregående vers (Luk 14,25) hedder det: "Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem:" Jesus ser ud til at have mange 'medløbere' - nu kalder han dem disciple - men de lokkes ikke. Og han bruger det skarpe ord 'hade', fremfor 'elske mere/mindre', for at være meget tydelig omkring, at intet må komme op på siden af Jesus/Gud - og slet ikke over.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 01.12.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også