09.11.2010 12:00 Alder: 14 yrs
Forfatterprofil

Kan Islam afløse kristendommen?

Der står i Esajas 29,11-12: "Modtager I et syn, bliver det som ordene i en forseglet bog: Giver man den til en, der kan læse, og siger: »Læs dette her!« svarer han: »Det kan jeg ikke, for den er forseglet.« Og giver man bogen til en, der ikke kan læse, og siger: »Læs dette her!« svarer han: »Jeg kan ikke læse.«" Ifølge islam, fik Muhammed koranen (som er forseglet) af Gud. Mit spørgsmål er: Kan islam være en ny tro, som "erstatter/afløser" kristendommen, som det var tilfældet med kristendommen i jødedommens tid? Er det en profeti om en ny tid der vil komme, som det var tilfældet i GT, der profeterede om Messias komme? Hvordan skal Esajas forstås?

Svar:

Islam er ikke en ny tro, som erstatter eller afløser kristendommen. Det var heller ikke tilfældet med jødedommen i kristendommens første tid. Ifølge den muslimske tradition er islam Abrahams tro – dvs. den oprindelige tro på Allah.

Islam findes i mangfoldige varianter – lige fra den østafrikanske landsbyform, som jeg kender bedst, hvor man sjældent taler om profeten Muhammed, men langt mere om Mungu, dvs. Gud – påvirket som muslimer er af den kristne gudsopfattelse. I andre former for islam nævnes profeten igen og igen.

Esajas 29,11-12:

Disse vers har intet at gøre med koranen eller muslimers syn på Muhammed. Der er tale om en bestemt historisk sammenhæng i jødernes historie. Derfor lyder der stærke veråb over Jerusalems skæbne – og ikke mindst over de religiøse ledere i byen og deres lejede eller selvbestaltede profeter og seere.

Jerusalems ledere var ramt af en ”søvnens ånd” (v10) så de overhovedet ikke kunne begribe de budskaber, de fik fra Herren gennem de ægte profeter og seere. Derfor blev de syner, som de burde kunne forstå betydningen af, som en lukket, forseglet bog for dem.

Jesus forklarer årsagen i Mattæus 15,7, hvor han netop citerer fra Es 29: ”Esajas profeterede rigtigt om jer, da han sagde: Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig....”

Es 29,1 og de vers du citerer er ikke en profeti om om en ny tid, der vil komme, men som nævnt stærke veråb og domsord over Jerusalem i en ganske bestemt historisk situation, hvor nogle ledere hellere ville søge hjælp hos de hedenske egyptere end følge Herrens ord.

Men Es 29,17-24 er en klar og stærk profeti, om at Herren engang vil gribe ind. Da skal døvhed og blindhed forsvinde når den nye jord bliver virkelighed!

Islam regner Bibelen for forvansket

Ifølge muslimerne er koranen Guds ord åbenbaret til et menneske, Muhammad, gennem englen Gabriel over en periode på ca. 22 år. Ud fra sura (afsnit) 33,40 omtales Muhammed som ”profeternes segl”. Det betegner Muhammads rolle som den profet, der bekræftede/beseglede de tidligere bibelske profeters (inklusiv Jesus) åbenbaringer. Muhammad bragte – ifølge islam - som den sidste af Guds udsendinge den fuldkomne og afsluttende åbenbaring. Jødedom og kristendom er derfor kun ufuldkomne forstadier – dvs. anden rangs religioner.

De åbenbaringer, som Muhammad fik, bliver betragtet som det endegyldige profetiske budskab med større autoritet end jødernes og de kristnes hellige skrifter, som ifølge mange muslimers mening er blevet forvansket af jøderne og de kristne. Men det er meget vigtigt at være klar over, at koranen for muslimerne er lige så betydningsfuld som Kristus er for de kristne - uden sammenligning i øvrigt.

Koranen blev åbenbaret på arabisk og indeholder 114 sura'er og 6236 vers. Muslimer lærer at læse Koranen på arabisk og mange kan hele bogen udenad. At muslimerne i koranen mener at have fået den endelige åbenbaring fra Gud er en vildfarelse og noget af det, der virkelig skiller Islam fra Kristendom og Jødedom. Muslimernes traditionelle opfattelse er, at jøder og kristne skal anerkende muslimernes som deres herrer og sig selv som folk, der under Islams beskyttelse kan få lov til at beholde deres religion evt. mod at betale en særlig skat.

Jesus er Guds søn og vores frelser

Men den væsentligste forskel er alligevel, at vi tror, at Guds Søn er vor frelser, Jesus Kristus - selv om de fleste muslimer vil sige: ”Vi tror på Jesus og alle profeterne.”

Muslimerne betragter Jesus som en profet på linje med de andre profeter, men bestemt ikke som Guds søn.

I sura 112 står der ”Sig, Allah er een, Allah, den bestandige; han har ikke avlet, og han er ikke avlet, og ingen er hans lige.” En anden oversættelse lyder: ”Sig: Han er Allah, een, den evige. Han har ikke født, og han er ikke født; og han har ikke en som er hans lige” Begge oversættelser betyder, at Allah ingen børn/sønner har. Derfor er Allah ikke vor Jesu Kristi Fader!

Vi kristne tror, at Guds åbenbaring nåede sit højdepunkt i Jesus, Guds Søn. Muslimerne afviser denne opfattelse og betragter den som den mest alvorlige trussel mod læren om Guds enhed!

I diskussionerne om vor Gud er identisk med muslimernes Allah - og omvendt - må man som kristen fastholde, at vor Gud er vor Herre Jesus Kristi Fader – en fuldstændig umulig tanke for muslimer.

Muhammed er død og ligger i en grav i byen Medina i Saudi-Arabien, mens Jesus er i Himlen, ved Faderens højre hånd, hvorfra han skal komme igen for at dømme levende og døde.

Jeg vil anbefale to bøger: Patrick Sookhdeo: Islam set i kristent perspektiv – og Niels Henrik Arendt: Gud er stor! - om islam og kristendom.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 09.11.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også