05.10.2010 12:00 Alder: 14 yrs
Forfatterprofil

Beskytter Gud mod alt ondt?

Findes der ikke er et sted i bibelen hvor Gud eller Jesus siger, at han beskytter os? Jeg har fundet steder hvor han siger, at vi ikke skal frygte men ikke steder hvor han siger, at han beskytter os mod ondt.

Svar:

Du leder efter steder i Bibelen, hvor der direkte står, at Gud/Jesus beskytter os mod ondt. Jeg har fundet et sted, som vel næsten ordret besvarer din søgen:

"Herren bevare dig mod alt ondt, han bevare dit liv." (Salme 121,7) Hvis du læser hele salmen, så vil du se, at det kommer som svar til en, der ikke ved, om der er nogen der kan/vil hjælpe ham.

Så kunne jeg stoppe mit skriveri her... for det er vel nærmest svaret!??! Men nej. Løftet om, at Gud vil bevare dig mod ALT ONDT er for let at misforstå. JA, han vil bevare dig mod alt ondt - og NEJ, det betyder ikke, at en kristen derfor har et let og ubekymret liv.

Jesus selv, siger, at de kristne skal have trængsler, dvs. have det svært i verden - men samtidig siger han, at vi i ham ejer en fred:

"Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden." (Johannesev 16,33)

.... og derfor siger Johannes senere:

"I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden." (1 Johannes 4,4)

Så selvom vi har trængsler, så har Jesus overvundet både den onde og det onde - og han bor i os, der tilhører ham.

Jesus er den stærkeste

Jesus lader os ikke være i tvivl om, at han er den stærkeste - Satan kan ikke rive os ud af Guds hånd:

Jesus siger: "Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd." (Johannesev 10,27-29)

Og samtidig lover han os altså nærmest at få flere problemer, netop fordi vi er kristne. Så det må vi ikke blive overraskede over. Jesus har forudsagt det:

Jesus siger: "En discipel står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en discipel, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbonden Beelzebul, hvor meget snarere da ikke hans husfolk!

Frygt derfor ikke for dem. For der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der hviskes jer i øret, skal I prædike fra tagene. Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede. Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve." (Mattæusev 10,24-31)

Jesus er med, når det gør ondt

Og så siger Jesus igen og igen (2 gange her i teksten), at vi ikke skal frygte. Og det er fordi han er stærkest, og det værste vores modstandere kan gøre ved os, at at dræbe os fysisk. Men det afgørende er, at vi bærer det evige liv i os. Gud skal vi frygte, som det hedder her. For han er den, der i sidste ende lader den, der ikke vil leve med ham gå fortabt.

Det siger Jesus IKKE for at true os, men netop fordi han vil, at vi IKKE skal gå fortabt, og fordi han vil at vi IKKE skal gå i panik over, at møde modgang her i verden. For der kommer modgang - men han er med, som det hedder i versene om spurvene: De kan 'falde til jorden' (= dø!), og HAN ER MED!

Fortsat god dag - og Guds fred!


Forfatterprofil

Lagt på nettet 05.10.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også