11.06.2008 12:00 Alder: 16 yrs
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Taler David ikke om sig selv i sine profetier?

Mit spørgsmål kom til mig da jeg sad og læste om følgende i en artikel om profetier om Jesus: "Han vil blive forrådt af en nær ven"

Profeti: Sal 41,10 »Selv min ven, som jeg stolede på, og som spiste brødet med mig, har løftet hælen imod mig«

Opfyldelse: Mark 14,10 »Men Judas Iskariot, en af de tolv, gik til ypperstepræsterne for at forråde ham til dem.«

Umiddelbart virker det fantastisk og overbevisende! Men da jeg slog det op og læste hele Salme 41 fremstod den påståede sammenhæng og profetiske karakter knap så tydeligt... for mig virker det mere som om David taler om sig selv, hvis man tager højde for konteksten! Mit spørgsmål er så, hvorfor man kan regne med David som profetisk? Mest i det her tilfælde, men også generelt? Grunden til jeg skriver, er, at jeg synes mange af profetierne og deres tolkning kræver viden ud over hvad lægmand som mig kan præstere...


Svar:

Kære ukendte spørger!

Når man fordyber sig i profetierne, så opdager man ganske rigtigt det problem, du så tydeligt skildrer i dit spørgsmål. Det skyldes, at vi moderne danskere opfatter profetier eller forudsigelser på kun én måde, hvorimod Bibelen har mindst to strenge at spille på.

Enkle forudsigelser

Vi moderne danskere opfatter profetier som direkte og meget enkle forudsigelser, hvor profeten siger, at en gang ud i fremtiden eller på et ganske bestemt tidspunkt i fremtiden vil der ske det og det eller komme den og den, der hedder sådan og sådan og gør og oplever dit og dat.

Den slags enkle forudsigelser findes også i Bibelen. I Første Kongebog 13,1-2 er er fremsagt en profeti omkring år 930 før Kristus, og den går i opfyldelse med kong Josias omkring år 620 før Kristus, som det står beskrevet i Anden Kongebog 23,15-18.

Du har fuldstændig ret i, at Salme 41,10 ikke er en sådan enkel profeti. Læst i sammenhængen taler den om en mand, som svigtede kong David, der regerede omkring år 971 til 931 før Kristus. På denne måde er den også forstået blandt jøderne, nemlig om Akitofel, der var rådgiver for kong David, men deltog i Absaloms oprør mod David og hængte sig, da dette oprør mislykkedes. Det er beskrevet i Anden Samuelsbog 16,15-17,23.

Forbilleder

Når Jesus så alligevel i Markusevangeliet 14,18 og endnu tydeligere i Johannesevangeliet 13,18 mener, at dette vers fra Det Gamle Testamente (GT) opfyldes gennem Judas' forræderi mod ham, så skyldes det, at Jesus også regner med en anden form for profeti end den mere direkte og enkle.

Denne anden form, som er vanskeligere at gennemskue, hører sammen med Det Nye Testamentes (NT) lære om forbillederne. Tanken er, at en række personer og institutioner i GT både er virkelige i fortiden og samtidig danner model for fremtiden. Visse ting i deres liv eller embede vil gentage sig i større målestok senere hen. Disse personer og institutioner er forbilleder eller modeller for den frelser, som skal komme. Det gælder for eksempel påskelammet i Anden Mosebog 12, som er model for Jesus som påskelammet eller Guds lam, da han døde på korset. Johannes Døber anvender denne tænkemåde, da han offentligt peger på Jesus, som kommer gående og siger. "Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd" (Johannesevangeliet 1,29). Tilhørerne kunne ud fra deres kendskab til historien om påskelammet i fortiden forstå, at Jesus skulle gøre noget for hele verden, som svarede til det, som påskelammet gjorde for Israel i Ægypten.

Tilsvarende antyder Jesus, at han får en skæbne, der ligner Davids skæbne. David er Israels konge, og Jesus er også Israels konge, blot i meget større målestok. Ligesom David blev svigtet af en nær ven, sådan skal Jesus også svigtes af en nær ven.

David var således profet, men han var langt fra klar over dybderne af det, han selv sagde. Det svarer fuldstændig til det, Peter skriver om dem i Første Petersbrev 1,10-12

Stil spørgsmål

Den artikel om profetierne, du har læst på JesusNet.dk, handler kun om mængden af profetier, ikke om de forskellige arter profetier.

Det er rigtigt, at det er svært som lægmand at gennemskue alle disse ting, men du er i hvert fald en god tekstlæser, og så kan du derudfra i hvert fald presse på og blive ved med at stille teologerne spørgsmål. For hvert nyt spørgsmål og svar opøves også din egen evne til at gennemskue tingene.

Jeg håber, at dette svar er tilfredsstillende. Ellers må du spørge igen.


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 11.06.2008

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også