02.03.2006 12:00 Alder: 18 yrs

Skrevet af:
Sten Nielsen

Hvad betyder LOGOS?

Jeg mener at have hørt at ordet LOGOS på græsk både angiver: Det talte ord og det tænkte ord Altså Logos er i Gud - det er i Hans billede og idet Han skaber NÆVNER han ordet . Altså Guds ord skaber ,hvad det nævner. Før jeg blev til var jeg i Guds tanker. Uden logos blev intet til af det som er. Kan I bekræfte - og føje noget opbyggeligt til det?

Svar:

Tak for dit spørgsmål eller din kommentar.

Logos betyder egentlig bare ’ord’ på græsk. Men ser man på Johannesevangeliet kapitel 1 vers 1, er det tydeligt, at her betyder Logos både Gud og Kristus. Samtidig mindes vi om skabelsens udtryk om, at Gud skabte ved sit ord: ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.”

Altså var Kristus hos Gud førend verden blev skabt, og, verden blev skabt ved ham (Kristus). Det er sådan som det bliver formuleret i Kolossenserbrevet kap. 1 vers 16.

Ordet blev kød

Egentlig er det helt ligefrem – og dog så vanskeligt at få hold på. Derfor hjælper det at læse videre til vers 14: ”Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os…” Kristus, som er hos Gud, er nu også blevet kød, dvs. menneske af kød og blod.

Så Logos er altså ikke bare et ord eller et princip, men LOGOS er den Treenige Gud, der blev menneske i Jesus Kristus.

Alt blev til ved ham

Vi kan altså godt konkludere, at det ord, Gud bruger til at skabe verden ved, er det samme ord, som vi hører om i Johannesevangeliet, nemlig det Ord, der bliver kød og kommer til verden i Jesu skikkelse – uadskilleligt Gud og menneske.

Vi kan også konkludere, sådan som du også gør det, at uden Kristus blev intet til af det, som er.

Alt skal frelses ved ham

En forunderlig tanke, at Gud har skabt os alle i Kristus. Efter syndefaldet har han også givet os alle frelsens mulighed – altså gjort det muligt for os at komme tilbage til hans paradis i al evighed ved den samme Kristus. Kun ved troen på Ham som Skaber, Herre og Frelser, kan et menneske gå ind i Guds evige rige. Det er et rigtig dejligt påskebudskab til os alle.


Skrevet af:
Sten Nielsen

Lagt på nettet 02.03.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også